BTW op planten

In Nederland bestaan er drie categorien BTW: 0% voor producten en diensten buiten Nederland verhandeld, 9% voor basisproducten en -diensten en ten slotte 21% voor alle overige producten en diensten. Over het algemeen kan gezegd worden dat het 9% BTW tarief van toepassing is op producten die een basisbehoefte vervullen en het 21% BTW tarief […]

BTW op vlees

Bij de verkoop van voedingsmiddelen in Nederland wordt sinds 1 januari 2019 een BTW-tarief van 9% gehanteerd. Wat onder voedingsmiddelen wordt verstaan, hangt af van de algemene maatschappelijke opvattingen daarover, maar het geldt eigenlijk voor bijna alle producten die voor menselijke consumptie zijn bedoeld. En dus ook voor vlees. Verlaagd BTW tarief Het tarief van […]

BTW op dieren

In Nederland moet omzetbelasting betaald worden over alle verkochte producten, vaak betreft dit BTW: Belasting Toegevoegde Waarde. Er zijn in Nederland drie BTW-tarieven, te weten: 0%, 9% en 21%. Het 0% tarief wordt gerekend over goederen die buiten de grenzen van Nederland verhandeld worden. Het tarief van 9% wordt gerekend over basisgoederen, zoals eten en […]