BTW nummer controleren & checkenControle van BTW-nummers

Via de belastingdienst kunt het BTW nummer controleren van afnemers en leveranciers om te kijken of deze nog geldig zijn. Deze BTW nummer controle is geen luxe, maar een noodzaak en verplichting als u bijvoorbeeld te maken krijgt met de verleggingsregeling of zaken doet over de grens in de EU. De belastingdienst kan u op verzoek ook een bevestiging toe sturen. Maak altijd gebruik van deze mogelijkheid om uw administratie op orde te houden Een onvoldoende controle kan betekenen dat u naheffingsaanslagen opgelegd kan krijgen. Wil je er zeker van zijn dat een BTW nummer klopt? Gebruik de bovenstaande tool voor het checken van het BTW nummer. Deze BTW nummer check controleert via ec.europa.eu of het BTW nummer klopt.

BTW nummer checkAdministratiekantoor voor de belastingdienst

Vrijwel geen enkele (kleine) ondernemer ontkomt eraan: het heffen en afdragen van btw. Als ondernemer bent u slechts een doorgeefluik voor deze indirecte belasting die geheven moet worden bij consumenten, die eindgebruiker zijn van vrijwel alle diensten en producten. Door het toepassen van verschillende percentages is het natuurlijk van belang dat u de juiste keuzes maakt en daarmee het aangiftebiljet op de juiste manier kunt invullen. In de praktijk blijkt nog wel eens dat er onduidelijkheid bestaat over met name de toepassing van het lage tarief. Tenslotte gebruikt de overheid het middel van de btw ook om af en toe bepaalde branches een steuntje in de rug te geven door het lage tarief (tijdelijk) van toepassing te verklaren. Zorg ervoor dat u goed op de hoogte blijft en besteed aandacht aan de publicaties van de belastingdienst op dit gebied. De vooraftrek lijkt een stuk eenvoudiger, maar ook op dit gebied zijn er uitzonderingen. Natuurlijk zorgt u ervoor dat er altijd een btw-bon wordt uitgereikt als u zaken aankoopt waar u geen factuur voor krijgt zoals bij aankoop in een winkel. Ook als op een bon echter btw staat vermeld, is deze niet per definitie aftrekbaar. In de regeling BUA staat omschreven welke voorbelasting voor u als ondernemer niet aftrekbaar is. Het belangrijkste onderdeel hiervan betreft horecabestedingen en andere uitgaven die als consumptief kunnen worden beschouwd.

Claim deze aanbieding nu →
BTW nummer controleren & checken 2

Controle BTW nummerBTW nummer niet checken: De risico’s zijn groot

Iedere Nederlandse burger wordt geacht de wet te kennen Dat is in feite een loze regel, omdat veel wetgeving met name op fiscaal gebied zo complex is dat het zelfs specialisten soms nog voor een raadsel stelt. Juist op het gebied van belastingen is de speelruimte echter erg klein. Onbekendheid met de regelgeving op het gebied van de BTW nooit de aanleiding om zijn naheffingen dan maar te verminderen of om boetes te ontlopen. De belastingrechter dient tenslotte rekening te houden met het feit dat uitspraken kunnen worden aangegrepen om ook in vergelijkbare situaties te verwijzen naar gevormde jurisprudentie. Indien u twijfelt of de regelgeving op het gebied van de BTW in uw bedrijf wel correct wordt toegepast, neem dan geen enkel risico. Natuurlijk kunt u zich wenden tot een specialist op belastinggebied, maar ook bij de belastingdienst zelf kunt u zich laten informeren in geval er voor u onduidelijkheid bestaat over bepaalde zaken of regels. Hoewel de belastingdienst op het gebied van advisering en informatieverstrekking niet altijd positief in het nieuws komt, moet u deze mogelijkheid zeker niet per definitie onbenut laten. In sommige gevallen is de belastingdienst eigenlijk de enige bron waar u zekerheid kan krijgen en dat geldt bijvoorbeeld ook voor het controleren van BTW nummers.

BTW verleggenDe verleggingsregeling & btw nummers controleren

De verleggingsregeling is in een aantal branches van toepassing, maar de belangrijkste daarvan zijn onderaanneming en personeel uitlenen in de bouw, scheepsbouw en bij schoonmaakbedrijven. Zoals in de naam van de regeling is opgenomen, wordt in dit geval de btw verlegd. De afnemer dient de af te dragen btw in zijn aangifte op te nemen en af te dragen. Overigens kan diezelfde btw weer als vooraftrek op het aangiftebiljet worden vermeld. De leverancier moet op zijn factuur te vermelden dat er sprake is van de verleggingsregeling. Op een dergelijke factuur wordt dus geen btw vermeld, maar wel het btw-nummer van de afnemer. In de aangifte van de leverancier dient de omzet waarvoor de verleggingsregeling van toepassing is afzonderlijk worden te vermeld. De verleggingsregeling is niet zozeer in het leven geroepen om de administratieve verplichtingen in deze sectoren te beperken of te vereenvoudigen. De achtergrond is het verminderen van misbruik van btw door malafide onderaannemers, waardoor de belastingdienst vaak achter het net viste waar het een correcte afdracht betrof. Om die reden is het ook van het grootste belang dat u altijd een btw-nummer controleert van een nieuwe afnemer. Zorg er ook voor dat u de bevestigingen van deze controle op een ordelijke manier administreert. Schroom niet om een nieuwe controle uit te voeren als een afnemer na langere tijd opnieuw van uw diensten gebruik wil maken. De consequentie van het niet juist toepassen van de verleggingsregeling is een naheffing ter grootte van de onterecht verlegde btw.

BTW intracommunautairHet buitenland: intracommunautair en verder

Zodra u diensten of producten gaat leveren over de grens komt u in aanraking met een heleboel nieuwe regels. Ook voor de btw moet u met verschillende zaken rekening houden wanneer u levert aan ondernemers in het buitenland. Bij buitenlandse zakelijk afnemers dient er in principe geen btw in rekening te worden gebracht. Er is echter wel een groot verschil in hoeverre u zaken doet met afnemers in de Europese Unie of daarbuiten. Een dienst of levering binnen de EU wordt aangeduid met een intracommunautaire levering. Deze dienen ook afzonderlijk in uw aangifte te worden vermeld. De export naar overige landen dient u onder een andere rubriek te rangschikken. Verder vertoont de administratieve verwerking veel overeenkomsten met de hierboven besproken regeling. Hier is eveneens sprake van een verlegging van de btw. Als leverancier dient u niet alleen op de factuur te vermelden dat het om een ‘Intracommunautaire levering’ gaat, maar ook het btw-nummer van de afnemer moet op de factuur staan. De exacte bedragen per afnemer moeten bij aangifte in een bijlage te worden overlegd met vermelding van naam en het buitenlandse nummer. Ook in dit geval ligt de verantwoordelijk om te zorgen dat de regeling correct wordt toegepast bij u. Het controleren van de buitenlandse BTW nummers kan eveneens bij de belastingdienst gebeuren. Zorg dat u ook op dit gebied uw zaakjes op orde heeft.

Bekijk ook de pagina over BTW berekenen