BTW op schilderwerk

Het BTW-tarief is het tarief dat u doorberekent aan uw klant. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de diensten die u levert. U berekent de BTW over de geleverde diensten. BTW op schilderwerk Voor schilderwerk worden verschillende tarieven gehanteerd. Het tarief van 9% en het tarief van 21%. De vraag is natuurlijk wanneer […]

Geplaatst op |

BTW nummer aanvragen

Als je als zelfstandige je werk uitvoert of een bedrijf hebt, moet je over de omzet BTW afdragen aan de Belastingdienst. Zodra de belastingdienst je ziet als ondernemer als het gaat om de BTW, moet je een BTW nummer aanvragen. Dit geldt ook voor bijvoorbeeld stichtingen of verenigingen. Hoe vraag je een BTW-nummer aan? Een […]

Geplaatst op |

BTW op arbeid

Een ondernemer berekent BTW aan de klant. De hoogte van het te berekenen BTW-tarief is afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent of welke diensten u levert. BTW wordt gerekend over de geleverde diensten. BTW op arbeid In principe geldt op arbeid een BTW-tarief van 21%. Soms moet ook BTW betaald worden over passieve […]

Geplaatst op |

BTW op water

Water kan zowel onder het hoge tarief als onder het lage BTW-tarief vallen. De Belastingdienst kijkt hierbij naar het soort water. Afhankelijk van de soort levering van water valt dit ook onder het tarief van 9% of van 21%. Ongeveer 30% van de drinkwaterprijs bestaat uit belastingen. Laag BTW-tarief op water Drinkwaterbedrijven hebben in 2018 […]

Geplaatst op |

BTW op boeken

De BTW berekening op boeken is aan veranderingen onderhevig geweest. Nog steeds zijn er ontwikkelingen gaande. Het is daarom belangrijk om u goed te laten informeren over BTW op boeken. BTW-verhoging en de Wet op de vaste boekenprijs Het lage BTW-tarief voor boeken is met ingang van 2019 verhoogd van 6% naar 9%. Dit had […]

Geplaatst op |

BTW op verzendkosten

Wel of geen BTW heffen op verzendkosten en zo ja, hoeveel dan? Dat is soms wat verwarrend, omdat er door de Belastingdienst onderscheid wordt gemaakt tussen postzegels en verzendkosten. BTW op verzendkosten Bij verzending van een pakket naar een klant moet men BTW berekenen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat PostNL geen BTW in rekening […]

Geplaatst op |

BTW op bier

De Belastingdienst maakt voor het BTW-tarief onderscheid tussen alcoholsoorten. Dit is deels afhankelijk van het alcoholpercentage. Verder wordt er nog een specifiek onderscheid gemaakt tussen bier en andere alcoholsoorten. BTW op bier Bier en biermengsels die meer dan 0,5% alcohol bevatten, vallen onder het hoge BTW-tarief van 21%. Bij minder dan 0,5% alcohol valt bier […]

Geplaatst op |

BTW op verzekeringen

Het BTW-tarief op verzekeringen is eigenlijk heel simpel. Verzekeringen zijn vrijgesteld van BTW. Er hoeft dus geen BTW te worden betaald. Toch zijn hier nog weleens misverstanden over. BTW op verzekeringen Verzekeringen zijn vrijgesteld van BTW. Over verzekeringen mag geen BTW worden geheven. Een ondernemer die een zakelijke verzekering afsluit, kan dit wel als kosten […]

Geplaatst op |

BTW op postzegels

Er bestaat vaak verwarring over het heffen van BTW op postzegels. Deze verwarring ontstaat doordat er een verschil is tussen postzegels en verzendkosten. BTW op postzegels Op grond van de Postwet is PostNL verplicht bepaalde diensten aan te bieden. Hier valt ook het aanbieden van postzegels onder. Over deze diensten en dus over gewone postzegels […]

Geplaatst op |

BTW op vliegtickets

Over de meeste producten in Nederland wordt BTW geheven. Bij reizen met de auto wordt BTW over de brandstofprijs betaald en bij treinkaartjes is de BTW ook bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor vliegtickets. De Belastingdienst hanteert voor vliegtickets het 0%-tarief. De reden achter deze keuze gaat ver terug. Om hun land goed […]

Geplaatst op |