Loonbelasting berekenen met belastingschijven

Loonbelasting in Nederland wordt hoger naarmate je meer verdient. Ons belastingstelsel is opgebouwd uit 4 belastingschijven. Naarmate je meer verdient betaal je ook meer belasting. Onderstaande loonbelasting calculator is een heel basale manier van loonbelasting berekenen. Je geeft je jaarlijkse brutoloon in en vervolgens wordt automatisch per belastingschijf berekend wat de belasting bedraagt. Ook is er een veld waar de totale belasting wordt berekend. Informatie benodigd over BTW berekenen? Check de homepage!


De loonbelasting of premie volksverzekeringen die u dient in te houden en te betalen, worden berekend over het loon. Eerst is het belangrijk te weten hoe het loon bepaald wordt waarover deze belasting berekend te worden, en pas daarna kan de berekening van de loonbelasting doorgevoerd worden. Het berekenen van de loonbelasting gebeurt door middel van overzichtelijke rekenvoorschriften of tabellen.

Brutoloon

Om de loonbelasting te kunnen berekenen is er nood aan een brutoloon. Als er met de werknemer een nettoloon wordt afgesproken, moet er om die reden een berekening gemaakt worden van net -naar brutoloon. In bepaalde gevallen wordt de loonbelasting echter niet ingehouden op het loon van werknemers, maar komt deze voor de rekening van de ondernemer (de zogenaamde eindheffing).

Er moet rekening gehouden worden met bepaalde regels bij de berekening van de loonbelasting of premie volksverzekering. Deze regels gelden als er sprake is van lonen die bij elkaar moeten worden opgeteld, bijvoorbeeld in het geval van een werknemer die ook UWV-uitkering krijgt.

Voor het inhouden van de loonbelasting op uitkeringen geld echter een speciale regeling. Er kan meer informatie gevonden worden over deze specifieke regeling in de zogenaamde Rekenregels en bijvoorbeeld de handleiding van loonheffing over bijstandsuitkeringen in 2017.

De grondslag voor de loonbelasting of premie volksverzekering bepalen

De loonbelasting wordt over de grondslag brekend, die als volgt wordt bepaald:

  • het loon in geld (of brutoloon),
  • het loon anders dan geld. Het gaat hierbij om het natura loon (een cadeau voor een werknemer bij een verjaardagsfeest,..) en bijbehorende aanspraken,
  • uitkeringen en fooien uit fondsen,
  • aftrekposten voor loonheffingen (zoals werknemersdeel van de pensioenpremie, de inleg van een werknemer in levensloopregeling,..)

Praktische tips

oM UW loonbelasting TE berekenen (en dus uiteindelijk uw loon) dient u rekening te houden met het jaar waarover de berekening uitgevoerd moet worden. Daarbij dient ook uw geboortedatum aangegeven te worden.

Ook belangrijk is om uw contract (of de CAO) waaronder u valt aan te geven. Tenslotte moet er vermeld worden of er sprake is van een loonheffingskorting (of als daar geen gebruik van wordt gemaakt bij de werkgever wiens loon u wilt berekenen).

Daarna dient u aan te geven wat uw loontijdsvak precies is (bijvoorbeeld één betaling per maand, kwartaal of per jaar). Deze informatie kunt u overigens ook bij de werkgever nagaan teneinde een juiste berekening van het loon en dus de loonbelasting te bekomen. Op basis van het loon dat u per loontijdsvak gekregen heeft, kunt u op basis van het bruto loon nagaan wat u precies dient af te geven aan premies en belastingen.Normaal gezien gebeurt dit via de werkgever automatisch: dit ontneemt de werknemer heel wat administratieve last.

Uw loonbelasting berekenen met een loonbelasting calculator

De loonbelasting wordt in Nederland hoger als u meer verdient, en het stelsel is uit 4 belastingschijven opgebouwd. Voor de berekening van de loonbelasting is deze calculator uiterst geschikt, waarbij de berekening gebeurt op basis van het jaarlijkse brutoloon. Per belastingschijf wordt berekend wat het belastingbedrag precies is.