BTW op bier

BTW op bier

De Belastingdienst maakt voor het BTW-tarief onderscheid tussen alcoholsoorten. Dit is deels afhankelijk van het alcoholpercentage. Verder wordt er nog een specifiek onderscheid gemaakt tussen bier en andere alcoholsoorten.

BTW op bier

Bier en biermengsels die meer dan 0,5% alcohol bevatten, vallen onder het hoge BTW-tarief van 21%. Bij minder dan 0,5% alcohol valt bier onder het 9%-tarief. Om het ingewikkeld te maken geldt voor andere alcoholische dranken een andere grens. Bij meer dan 1,2% vallen andere alcoholische consumpties en mixdranken onder het 21% tarief. Het tarief van 9% geldt voor bier en biermengsels met 0,5% alcohol of minder en voor andere alcoholische dranken met 1,2% alcohol of minder. Hier vallen ook etenswaren onder die alcohol bevatten, zoals bonbons, maar bijvoorbeeld ook stoofpotjes waar bier als ingrediënt aan wordt toegevoegd.

Bier in de horeca

Het is dus goed om te weten welk tarief over welke consumptie moet worden geheven, maar dat is niet in alle gevallen even duidelijk of simpel om uit te voeren. In sommige horecagelegenheden worden bier of andere dranken aangeboden in combinatie met een maaltijd. Als dit het geval is, moet over de hele maaltijd, inclusief de drank het BTW-tarief van 21% worden gerekend. Natuurlijk zijn er ook all-in arrangementen. Het kan dan ingewikkeld zijn om de drank en etenswaren te splitsen naar de juiste BTW-tarieven. In sommige gevallen is het mogelijk om hiervoor een mengtarief af te spreken met de Belastingdienst. Hierover dient dan vooraf overleg plaats te vinden met de Belastingdienst. Het mixen van bier in combinatie met een andere consumptie, is niet heel gangbaar, maar er zijn natuurlijk wel mixdrankjes met bier. Een Sneeuwwitje is bijvoorbeeld een mix van bier en 7-Up. Voor de frisdrank geldt het tarief van 21%, voor het bier kan het tarief van 9% gelden. Het BTW-tarief mag gesplitst worden als aan twee voorwaarden is voldaan. De onderdelen van de mixdrank moeten ook ongemixt worden verkocht en de verkoopprijs van de gemixte consumptie is gelijk aan de som van de prijzen die berekend wordt voor de afzonderlijke dranken in de mixdrank. Als dit niet het geval is, moet voor de mixdrank 21% BTW worden berekend.
Een ander belangrijk aandachtspunt is de BTW op drankmuntjes. Bij de verkoop van munten is nog niet duidelijk welke consumptie hiervoor gekocht gaat worden en welk BTW-tarief moet worden gerekend. Dit is pas duidelijk als de muntjes worden ingewisseld. Op dat moment moet ook pas de BTW worden berekend. Het is dus heel belangrijk om de muntenadministratie goed bij te houden.

Het is dus niet altijd eenvoudig om het BTW-tarief over alcohol en niet-alcoholische dranken te berekenen. Het is bij de verkoop van dranken daarom belangrijk om een goede administratie te voeren, zodat de onderbouwing van de berekende BTW helder is.

Geplaatst op |