BTW op bloemen

BTW op bloemen

In Nederland gelden verschillende BTW-tarieven. Het algemene tarief van 21% en het verlaagde tarief van 9%. Het tarief van 0% kan van toepassing zijn als u zaken doet met het buitenland. Bij het berekenen van het BTW tarief op bloemen heeft de Belastingdienst het behoorlijk moeilijk gemaakt.

BTW-tarief op bloemstukken

De Belastingdienst maakt een onderscheid tussen sierteeltproducten of bloemstukken. Voor bloemstukken geldt het 21%-tarief. Hier zijn uitzonderingen op. Als u als handelaar op de veiling bloemstukken verkoopt die maximaal € 7 kosten, dan geldt het lage BTW-tarief van 9%. Deze bloemstukken moeten dan zonder verdere bewerking worden doorverkocht. Daarnaast geldt ook het lagere BTW-tarief van 9% als u als bloemist bloemstukken koopt op de veiling met een BTW-tarief van 9%. U mag deze bloemstukken dan doorverkopen met een BTW-tarief van 9%, ook als de verkoopprijs hoger is dan € 7.

BTW-tarief van 9%

Sierteeltproducten, zoals bloembollen, bloemen, planten en boomkwekerijproducten vallen onder het 9%-tarief. Dit geldt ook voor bloemboeketten en gedroogde bloemen.

BTW-convenant

De bloemendetailhandel heeft dus te maken met twee BTW-tarieven. Dat kan best lastig zijn in de toepassing ervan. De brancheorganisatie VBW (Vereniging Bloemisten-Winkeliers), het Ministerie van Financiën en de Belastingdienst hebben daarom een BTW-convenant gesloten. In dit convenant zijn afspraken vastgelegd. Bloemisten of detaillisten die bloemstukken samenstellen die bestaan uit materialen met een verschillend tarief mogen de BTW splitsen. Als u dat niet kunt, dan mag u de BTW forfaitair berekenen.

Het uitgangspunt in het convenant is, dat bij de gemiddelde bloemist 10% van de totale inkoop onder het hoge BTW-tarief valt. Er wordt vanuit gegaan dat de helft hiervan wordt gebruikt voor een samengesteld bloemstuk. Dit deel mag onder het lage BTW-tarief vallen. De andere helft wordt toegerekend aan inkopen die onder het tarief van 21% vallen. Deze worden belast op basis van een winstopslag van 75%. Als een bloemist afwijkt van het uitgangspunt dat 10% van de totale inkoop gaat om producten die onder het hoge BTW-tarief vallen, dan wordt er een correctie toegepast.
De afspraken moeten zorgen voor administratief gemak bij de bloemist en een eenvoudige controle hierop bij de Belastingdienst. Dit convenant is verlengd tot het einde van 2019.

Hoveniersbedrijf

Als u hovenier bent, valt het onderhoud van tuinen en het verzorgen van plantenbakken, inclusief de tuinmaterialen onder het BTW-tarief van 21%. Als u er ook sierteeltproducten, zoals planten bij levert, mag u dit onder het BTW-tarief van 9% laten vallen.

Geplaatst op |