BTW op brandstoffen

BTW op brandstoffen

Brandstof is in Nederland niet goedkoop. Nederland heeft zelfs één van de hoogste brandstofprijzen in Europa. De prijs van brandstof is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De productiekosten die verwerkt zijn in de brandstofprijs zijn ondermeer afhankelijk van de olieprijzen. De accijns die geheven wordt over brandstoffen is een vast bedrag en wordt bepaald door de overheid. Tenslotte komt daar nog de BTW bij. Brandstoffen vallen in de hoogste BTW-categorie van 21%. 17% van de brandstofprijs bestaat uit BTW.

Als ondernemer BTW terugvorderen op brandstof

Het is mogelijk om de BTW op brandstof af te trekken. De Belastingdienst stelt als voorwaarde dat het moet gaan om zakelijk gebruik van de auto. De bewijslast hiervoor ligt bij de ondernemer. De brandstof moet betaald zijn met een betaalmiddel van de onderneming; een zakelijke creditcard, betaalpas of tankpas, zodat de betaling naar u te herleiden is.
Een uitzondering hierop vormen landvoertuigen. Als u brandstof tankt voor een landvoertuig is bij een bedrag tot € 100 (inclusief BTW) een vereenvoudigde factuur voldoende. Bij een bedrag hoger dan € 100 moet de betaling wel naar u als ondernemer te herleiden zijn.
De eisen voor het terugvorderen van BTW op brandstof bij gebruik voor zakelijke doeleinden gelden ook voor zakelijk gebruik van boten en vliegtuigen.

Kilometeradministratie

Het bijhouden van een kilometeradministratie is een mogelijkheid om privé en zakelijk gebruik van een auto te onderscheiden. Over het privégebruik moet namelijk wel BTW betaald worden. Als u minder dan 500 privékilometers rijdt per jaar is het verstandig om een kilometeradministratie bij te houden. Woon-werk verkeer wordt ook gezien als privé-kilometers. Het gaat hierbij om het reizen van en naar de woon- of verblijfplaats en het vaste werkadres. Het is verstandig om een kilometeradministratie bij te houden als u met uw privéauto naar zakelijke afspraken reist of als u wilt voorkomen dat u een fiscale bijtelling krijgt voor privégebruik van de auto van de zaak. U kunt zelf in een overzicht de kilometeradministratie bijhouden, maar er zijn ook verschillende online programma’s die u als ondernemer kunt gebruiken. Het is ook belangrijk om uw agenda en tankbonnen te bewaren als nadere onderbouwing, indien de Belastingdienst hiernaar vraagt.

Tankpas

Om de administratie wat makkelijker te maken, kunt u ook een tankpas gebruiken op naam van uw onderneming. Hierbij ontvangt u maandelijks een verzamelfactuur van alle tanktransacties, inclusief de BTW. Het voordeel hiervan is dat u geen aparte tankbonnen meer hoeft te bewaren. Ook hoeft u geen tankbonnen meer in te voeren in uw administratie.

De BTW op brandstof is voor u als ondernemer aftrekbaar. Houdt er dan wel rekening mee dat u aan alle eisen voldoet om hiervoor in aanmerking te komen.

Geplaatst op |