BTW op dieren

BTW op dieren

In Nederland moet omzetbelasting betaald worden over alle verkochte producten, vaak betreft dit BTW: Belasting Toegevoegde Waarde. Er zijn in Nederland drie BTW-tarieven, te weten: 0%, 9% en 21%. Het 0% tarief wordt gerekend over goederen die buiten de grenzen van Nederland verhandeld worden. Het tarief van 9% wordt gerekend over basisgoederen, zoals eten en drinken. Het hoge tarief van 21% wordt gerekend over alle andere producten en diensten, vaak betreft dit de luxere goederen en diensten.

BTW op dieren

Ondanks dat dieren levende wezens zijn en ook een intrinsieke waarde vertegenwoordigen, worden zij als producten beschouwd en moet er BTW over dieren betaald worden. Voorheen betrof dit voor alle dieren het hoge BTW tarief van 21% (toen nog 19%), maar sinds 2012 geldt het verlaagde BTW tarief van 9% voor sommige groepen dieren.

Momenteel geldt het verlaagde BTW tarief van 9% voor dieren die gewoonlijk voor de slacht bestemd zijn. Dit zijn bijvoorbeeld varkens, runderen, schapen en geiten. Ook als deze dieren toch als hobbydieren worden gehouden, geldt het lage BTW tarief. Deze verandering van het hoge BTW tarief (21%) naar dit verlaagde BTW tarief (9%) is per 2012 ingevoerd in Nederland.

Ook over andere dieren wordt het 9% BTW tarief gerekend, bijvoorbeeld voor dieren zoals kippen, konijnen, fazanten en vissen, echter alleen indien zij expliciet voor de slacht bestemd zijn. Konijnen die als huisdier worden gehouden vallen hier dus niet onder. Daarnaast is dit tarief van toepassing op paarden die uiteindelijk voor de slacht bestemd zijn. Ook mag het verlaagde BTW tarief gerekend worden voor andere goederen die gebruikt worden voor het fokken van dieren, zoals embryo’s, maar ook dekhengsten en fokmerries vallen deels onder het verlaagde BTW tarief. Met name bij paarden betreft het dus soms een grijs gebied, aangezien paarden tegelijkertijd als zowel hobbydieren (21%) als uiteindelijk slachtdieren of fokdieren (9%) gebruikt kunnen worden.

Voor alle dieren die niet voor consumptie of de fok bedoeld zijn, wordt het hoge BTW tarief van 21% in rekening gebracht. Dit hoge BTW tarief wordt gerekend over goederen die als ‘luxe’ kunnen worden beschouwd en geen eerste levensbehoefte zijn, zoals voedsel. Dit is de reden dat over dieren 21% BTW wordt gerekend, bijvoorbeeld als u een dier bij een fokker of in een dierenwinkel koopt. Momenteel vallen ook dierenartskosten voor een huisdier onder het hoge BTW tarief. Er zijn politieke partijen die pleiten voor een verlaging naar 9% aangezien medische verzorging niet als luxe beschouwd zou moeten worden.

Geplaatst op |