BTW op fysiotherapie

BTW op fysiotherapie

Bent u als fysiotherapeut op zoek naar informatie over welk BTW-tarief u aan uw klanten moet berekenen? Hier vindt u het antwoord. U hoeft aan uw klanten geen BTW te berekenen. Medische handelingen die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens zijn namelijk vrijgesteld van BTW. Dit betekent dus dat voor bijna alle beroepen in de zorgsector een vrijstelling geldt. U moet dan wel beschikken over een BIG-registratie. Om medische verzorging beter toegankelijk te maken, is deze vrijstelling geïntroduceerd. Door geen BTW te berekenen is het tarief voor de klant natuurlijk lager. De voorwaarde van een BIG-registratie is gesteld, omdat op die manier gewaarborgd kan worden, dat de medische verzorging uitgevoerd wordt door een professional en kwalitatief goed is.

Wet BIG

In het BIG-register zijn basisberoepen opgenomen van mensen die werkzaam zijn in de gezondheidszorg. Fysiotherapeuten zijn verplicht ingeschreven in het BIG-register. Op grond van de Wet BIG is dit register opgericht. Heeft u een BIG-registratie, dan bent u vrijgesteld van BTW, net als andere beroepen die onder de Wet BIG vallen. Er is dan wel een aantal criteria waaraan moet worden voldaan:

  • U moet als fysiotherapeut ingeschreven zijn in het BIG-register.
  • Het moet gaan om diensten die verleend zijn aan een individuele patiënt.
  • De verleende diensten horen tot de deskundigheid van u als fysiotherapeut en vormen onderdeel van de BIG-opleiding.

Als de dienst die verleend wordt een gelijkwaardig kwaliteitsniveau heeft als een gezondheidskundige dienst van een Wet-BIG beroepsbeoefenaar, dan valt deze dienst onder bepaalde voorwaarden ook onder de vrijstelling. Denk hierbij aan een chiropractor, waarbij een groot deel van de diensten overeenkomt met die van een fysiotherapeut.

Wat betekent vrijstelling van BTW voor u

Als fysiotherapeut bent u vrijgesteld van BTW. Dit betekent dat u geen BTW mag berekenen over uw werkzaamheden. Over de inkoop van materialen kunt u ook geen BTW terugvragen. De totale inkoop, inclusief BTW, is aftrekbaar op uw winst.

Voorwaarden voor ZZP-ers

Het is natuurlijk ook mogelijk om als ZZP-er het beroep van fysiotherapeut uit te oefenen voor een ziekenhuis of instelling. In eerste instantie was u in dat geval wel BTW-plichtig, maar de Hoge Raad heeft besloten dat geneeskundige diensten verleend aan de mens vrijgesteld zijn van BTW. Dat geldt dus ook voor uw diensten als ZZP-er voor een ziekenhuis of instelling. U mag dan geen uitleenovereenkomst of dienstbetrekking hebben met het ziekenhuis of de instelling. Ook mag u geen juridische band hebben met een maatschap in het ziekenhuis of de instelling waaruit toch een bepaalde arbeidsverhouding blijkt. Deze vrijstelling is niet alleen voordelig voor de ZZP-er, maar ook voor de inhurende praktijkeigenaar.

Geplaatst op |