BTW op postzegels

BTW op postzegels

Er bestaat vaak verwarring over het heffen van BTW op postzegels. Deze verwarring ontstaat doordat er een verschil is tussen postzegels en verzendkosten.

BTW op postzegels

Op grond van de Postwet is PostNL verplicht bepaalde diensten aan te bieden. Hier valt ook het aanbieden van postzegels onder. Over deze diensten en dus over gewone postzegels wordt geen BTW geheven. Op stadspostzegels zit wel BTW. Als u gewone postzegels koopt, betaalt u dus geen BTW. Als u een postzegelverkooppunt bent, berekent u dus ook geen BTW door aan de klant. Ditzelfde geldt voor pakketzegels.

BTW op verzendkosten

Voor postzegels geldt dus het 0%-tarief. Dit verandert als u als ondernemer een pakketje naar een klant stuurt. Deze verzending wordt gezien als dienst en daar moet u een ander BTW-tarief over rekenen. Verzendkosten bestaan niet alleen uit postzegels, maar ook uit de verpakking. U kunt de kosten van de verpakking en de portokosten bij elkaar optellen en daar het BTW-tarief over berekenen. Dat is het totale bedrag aan verzendkosten voor de klant. Geen BTW op postzegels, maar wel BTW op verzendkosten klinkt misschien niet heel logisch. De Belastingdienst hanteert deze regel om fraude te voorkomen. Het zou anders mogelijk zijn om een lager bedrag te rekenen voor de goederen en een hoger bedrag voor de verzendkosten. U zou dan BTW afdragen over het lagere bedrag en geen BTW over de hogere verzendkosten.

Welk BTW-tarief op verzendkosten

Om het nog wat ingewikkelder te maken is het BTW-tarief op verzendkosten variabel. Dit is afhankelijk van de goederen die u verstuurt. U hanteert als BTW-tarief op de verzendkosten hetzelfde tarief als u gebruikt voor de goederen die u verstuurt. Het algemene tarief is 21%, 0% rekent u bijvoorbeeld bij bepaalde exportproducten en 9% bij boeken. Bij de Belastingdienst kunt u nagaan welk BTW-tarief u moet hanteren. Verzendt u producten waar verschillende BTW-tarieven voor gelden, dan kunt u de verzendkosten naar rato opsplitsen.

Postzegels als verzamelitem

Als u postzegels verzamelt en postzegels koopt van buiten de Europese Unie dan geldt hier een tarief voor van 9%. Voorwaarde is dat u deze postzegels niet kan gebruiken voor het frankeren van post. Het zijn niet alleen postzegels die hieronder vallen, maar ook gefrankeerde enveloppen en kaarten en eerstedagenenveloppen. Postzegels als verzamelitem worden gezien als kunstvoorwerpen. Dit worden margegoederen genoemd. De BTW wordt berekend over de winstmarge van de goederen

Geplaatst op |