BTW op schilderwerk

BTW op schilderwerk

Het BTW-tarief is het tarief dat u doorberekent aan uw klant. De hoogte van het tarief is afhankelijk van de diensten die u levert. U berekent de BTW over de geleverde diensten.

BTW op schilderwerk

Voor schilderwerk worden verschillende tarieven gehanteerd. Het tarief van 9% en het tarief van 21%. De vraag is natuurlijk wanneer u het lage tarief van 9% moet hanteren en wanneer het tarief van 21%. In principe geldt voor schilderwerk het algemene tarief voor BTW op arbeid en dat is 21%. Als woningen jonger zijn dan twee jaar geldt het tarief van 21% BTW. Dit geldt ook voor gebouwen die niet gebruikt worden als woning.

Laag BTW-tarief op schilderwerk

Tijdens de economische crisis heeft de overheid een tijdelijke maatregel ingesteld om de gevolgen van deze crisis voor de bouw te verzachten. De overheid heeft daarom het lage BTW-tarief ingevoerd voor bouw- en renovatiewerkzaamheden. Dit tarief is in 2015 komen te vervallen. Het lage tarief geldt nog wel voor schilderklussen aan woningen die ouder zijn dan twee jaar. Deze tijdelijke verlaging van het BTW-tarief op schilderwerk is inmiddels omgezet in een permanente maatregel. Dit tarief geldt voor zowel binnen- als buitenschilderwerk en ook voor behangen. Voor materialen, voorbereiding en voorbehandeling geldt ook dit lage tarief. Onder een woning worden ook garages, schuren, serres, aan- en uitbouw en tuinhekken gerekend. Als een woning geïsoleerd wordt en het doel hiervan is dat de woning energiezuiniger wordt, dan vallen de kosten voor het plaatsen en vervangen van isolatieglas onder het tarief van 9% als de woning ouder is dan twee jaar.

Ouderdom van de woning

Bij het Kadaster kan via de Basisregistraties Adressen en Gebouwen nagegaan worden of een woning ouder is dan twee jaar. Ook is het mogelijk om de opdrachtgever een ouderdomsverklaring te laten ondertekenen. Het schildersbedrijf bewaart deze verklaring in de administratie als bewijs dat de woning ouder is dan twee jaar. Hierbij is het goed om te weten dat de twee jaar ingaat vanaf het moment dat het gebouw als woning gebruikt wordt. Als het in fasen is gebouwd, moet minimaal de helft van de woning bestaan uit delen die ouder zijn dan twee jaar.

BTW verleggen

Bij schilderwerk kunt u nog weleens te maken krijgen met onderaannemerschap en het verleggen van BTW. Als u de BTW verlegt naar de hoofdaannemer, stelt u een factuur op waar u geen BTW op vermeldt. In plaats daarvan geeft u aan dat de BTW is verlegd. BTW verleggen naar de hoofdaannemer is verplicht in de bouwsector. Als u als schilder arbeid verricht op de bouwplaats moet deze BTW verlegd worden, dat geldt ook voor de BTW op materialen als u bijvoorbeeld zelf uw verf meeneemt.

Geplaatst op |