BTW op verzekeringen

BTW op verzekeringen

Het BTW-tarief op verzekeringen is eigenlijk heel simpel. Verzekeringen zijn vrijgesteld van BTW. Er hoeft dus geen BTW te worden betaald. Toch zijn hier nog weleens misverstanden over.

BTW op verzekeringen

Verzekeringen zijn vrijgesteld van BTW. Over verzekeringen mag geen BTW worden geheven. Een ondernemer die een zakelijke verzekering afsluit, kan dit wel als kosten opvoeren en op deze manier de zakelijke verzekeringen aftrekken van de winst en zo toch minder belasting betalen. De premie voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering kan niet worden afgetrokken van de winst, maar wel van de inkomstenbelasting.

Wel assurantiebelasting

Het lijkt dus een heel helder antwoord. Verzekeringen zijn vrijgesteld van BTW. Over verzekeringen moet wel assurantiebelasting worden betaald. Assurantiebelasting is een belasting op verzekeringen. Dit wordt betaald over de verzekeringspremie als de verzekeraar en de verzekeringnemer een verzekering afsluiten. Assurantiebelasting kan worden gezien als een soort BTW over verzekeringen. De verzekeringnemer betaalt dit tarief namelijk aan de verzekeraar en deze draagt dit, net als bij BTW, af aan de overheid. De verdere verwarring over assurantiebelasting ontstaat, doordat hier ook een percentage van 21% wordt gehanteerd, net als bij het hoge BTW-tarief. Het verschil tussen BTW en assurantiebelasting is dus dat assurantiebelasting niet mag worden verrekend of teruggevorderd.

Het kan als ondernemer overigens wel gunstig zijn om bijvoorbeeld een autoverzekering voor een zakelijke auto af te sluiten exclusief BTW. De verzekeringspremie is namelijk afhankelijk van de waarde van de auto. Als de auto op papier minder waard lijkt te zijn, omdat in de prijs geen BTW is meegenomen, zal de verzekeringspremie lager zijn. Bij schade aan de auto, zijn de reparatiekosten inclusief BTW. De verzekeraar keert een vergoeding uit exclusief BTW. De BTW die berekend is over de reparatiekosten kan natuurlijk wel worden verrekend in de belastingaangifte. Een bedrijfsauto kan ook exclusief Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen (Bpm) worden verzekerd. De Bpm kan namelijk ook worden teruggevraagd bij de Belastingdienst.

Provisie en BTW

Over verzekeringen mag dus geen BTW worden geheven. Over het hieraan gekoppelde advies door een verzekeringsadviseur wordt wel BTW geheven. Dienstverlening die niet bijdraagt aan de totstandkoming van de verzekering zelf is niet vrijgesteld van BTW. Ondanks dat is het wel mogelijk om als ondernemer de kosten voor een verzekeringspakket te verlagen. Als de verzekeringsadviseur het advieswerk specificeert op de factuur, kan voor dit onderdeel de BTW wel worden teruggevraagd. Dat scheelt, want als provisie berekend wordt, is dit onderdeel van de verzekeringspremie en wordt hier assurantiebelasting over berekend.

Geplaatst op |