BTW op vliegtickets

BTW op vliegtickets

Over de meeste producten in Nederland wordt BTW geheven. Bij reizen met de auto wordt BTW over de brandstofprijs betaald en bij treinkaartjes is de BTW ook bij de prijs inbegrepen. Dit geldt niet voor vliegtickets. De Belastingdienst hanteert voor vliegtickets het 0%-tarief. De reden achter deze keuze gaat ver terug. Om hun land goed te kunnen besturen, was de luchtvaart voor landen met veel koloniën, zoals Nederland, van groot belang. Daarom werd er geen belasting geheven over kerosine en zat er geen BTW op vliegtickets. Inmiddels is Nederland geen koloniale grootmacht meer, maar hanteert ons land nog wel een 0%-tarief op vliegtickets.

BTW op vliegtickets

Over de prijs van vliegtickets hoeft geen BTW te worden berekend. Het maakt hierbij niet uit of het om een zakelijke reis gaat of een reis als particulier. In geval van een zakenreis is terugvorderen van BTW dus ook niet mogelijk. Reiskosten voor zakenreizen en dus ook de kosten voor vliegtickets kunnen wel worden afgetrokken van de winst. Hierdoor is de inkomstenbelasting aan het einde van het jaar lager. Het is wel van belang om te kunnen onderbouwen dat het om een zakenreis gaat. Bij controle kijkt de Belastingdienst steeds vaker naar de reisperiode. Als dit in een vakantieperiode valt, kan dit betekenen dat de Belastingdienst om nadere onderbouwing vraagt. Bewijsstukken om de aard van de reis aan te tonen moeten dan worden overlegd.

Wel luchthavenbelasting

Er wordt vaak gedacht dat er wel BTW op vliegtickets bestaat. Dit misverstand ontstaat doordat er wel luchthavenbelasting moet worden betaald. Deze belasting bestaat onder anderen uit kosten voor veiligheidscontrole en heffingen voor geluidshinder. Op die manier worden de kosten die luchthavens maken gedekt. Deze luchthavenbelasting wordt vaak taks genoemd. De passagier betaalt luchthavenbelasting voor ieder vliegveld waar de passagier tijdens de vlucht voet aan de grond zet. De luchthavens brengen deze kosten in rekening bij de vliegtuigmaatschappij en deze berekent dat weer door aan de klant.

Ontwikkelingen BTW op vliegtickets

Voor nu geldt er dus nog geen BTW op vliegtickets. Andere landen in Europa, zoals Duitsland, Frankrijk en Noorwegen heffen wel een vliegtaks. In de toekomst kan dit veranderen. De roep om de invoering van een vliegtaks als onderdeel van het klimaatbeleid wordt steeds groter. De vraag is of dit binnen de hele Europese Unie zal worden ingevoerd of dat het toch een nationale taks wordt. Het is dus goed om de ontwikkelingen op dit vlak in de gaten te houden.

Geplaatst op |