BTW op water

BTW op water

Water kan zowel onder het hoge tarief als onder het lage BTW-tarief vallen. De Belastingdienst kijkt hierbij naar het soort water. Afhankelijk van de soort levering van water valt dit ook onder het tarief van 9% of van 21%. Ongeveer 30% van de drinkwaterprijs bestaat uit belastingen.

Laag BTW-tarief op water

Drinkwaterbedrijven hebben in 2018 flink gelobbyd onder de noemer ‘De maat is vol’ om te voorkomen dat het BTW-tarief op drinkwater omhoog zou gaan van 6% naar 9%. De drinkwaterbedrijven vonden BTW op leidingwater niet meer van deze tijd. Dit is, ondanks verwoede pogingen, niet gelukt. De minister heeft destijds aangegeven, dat leidingwater niet alleen als drinkwater wordt gebruikt, maar ook voor andere doelen zoals douchen en het besproeien van de tuin. Hier worden kosten voor gemaakt en daarom vindt hij dat leidingwater belast moet blijven. Leidingwater, gedestilleerd water, gesteriliseerd of gedemineraliseerd water voor voeding vallen dus onder het tarief van 9%. Dit geldt ook voor warm water. Oppervlaktewater en regenwater dat gebruikt wordt voor niet-consumptieve doelen, zoals voor het beregenen van gewassen valt ook onder het tarief van 9%.
Diensten die rechtstreeks betrekking hebben op de levering van water, vallen onder het lage tarief. Hierbij gaat het ondermeer om het aanleggen en onderhouden van watermeters, het aansluiten van een woonhuis op het openbare leidingnet en arbeidskosten bij levering van water aan schepen.

Hoog BTW-tarief op water

Het hoge tarief van 21% geldt voor zeewater en rivierwater, gedemineraliseerd, ontijzerd en onthard water en voor ijs en stoom.
De diensten die betrekking hebben op water en vallen onder het hoge tarief zijn ondermeer laboratoriumwerkzaamheden, plaatsen van brandkranen en het testen van tanks en meetinstrumenten.

Voorschot waterverbruik

Het drinkwaterbedrijf stuurt maandelijks, elk kwartaal of jaarlijks een voorschotrekening. Deze rekening bestaat uit een vast bedrag voor vastrecht en een schatting van de kosten van het waterverbruik. Over deze bedragen wordt een BTW-tarief van 9% gerekend. In sommige gemeenten worden ook de heffingen van het waterschap of de gemeente via het drinkwaterbedrijf geïnd. Over deze heffingen wordt geen BTW gerekend. Elk jaar stuur het drinkwaterbedrijf een jaarafrekening die gebaseerd is op het werkelijke waterverbruik. Als zakelijke klant is het natuurlijk mogelijk om ook de BTW op drinkwater te verrekenen. Als u via de voorschotten meer of minder BTW betaald hebt dan volgens de jaarafrekening, moet u de juiste verrekening zelf regelen met de Belastingdienst.

Geplaatst op |