BTW tarief op zonnepanelen naar 0%

Er gaat volgend jaar, als het aan het kabinet ligt, een wijziging plaatsvinden met betrekking tot de aanschaf van zonnepanelen. Op dit moment betaal je 21 procent btw over de installatie en levering. Het voorstel is om vanaf 1 januari 2023 de btw die wordt berekend af te schaffen. De voornaamste redenen voor het afschaffen zijn het wegvallen van de administratieve lasten en uitvoeringslasten voor de Belastingsdienst en particulieren. Een bijkomend voordeel kan zijn dat particulieren, door het nultarief, eerder zonnepanelen aanschaffen.

Wetsvoorstel btw-nultarief op zonnepanelen

In februari 2022 heeft het kabinet al laten weten, dat zij nadachten over een dergelijk voorstel. Op woensdag 20 april 2022 heeft staatssecretaris Marnix van Rij uiteindelijk een internetconsultatie en wetsvoorstel gepubliceerd. Het staat een ieder vrij om op de consultatie te reageren met voor- en tegenargumenten. Als inleiding op de consultatie wordt vermeld, dat het voorstel afhankelijk en onder voorbehoud is van budgettaire haalbaarheid, de uitkomsten van de internetconsultatie en de uitvoeringstoets. Er kunnen tot 20 mei 2022 reacties worden gegeven op de consultatie daarna wordt het gesloten.

Huidige situatie

In de huidige situatie kunnen particulieren de 21 procent btw al geheel of gedeeltelijk terugvragen. Particulieren worden in dit geval gezien als kleine ondernemers. Ze leveren namelijk een goed aan de energiebedrijven in de vorm van energie en kunnen om deze reden de omzetbelasting terugvragen aan de Belastingdienst. Om dit te doen, moet je de aanschaf aangeven en jezelf registreren. Er moet uiteraard ook al betaald zijn voor de installatie en levering, voordat je de btw terug kan vragen.

Administratieve lasten en uitvoeringslasten

Het terugvragen van de btw is een complex en tijdrovend proces. Veel particulieren weten niet precies hoe ze de aanvraag moeten doen en dit zorgt aan de kant van de Belastingdienst voor extra werkdruk. Er moet extra controle plaatsvinden of uitleg gegeven worden. Door dit wetsvoorstel valt de administratieve last aan beide kanten weg, maar genieten de particulieren wel van voordeel bij de aanschaf van zonnepanelen.

Voorwaarden

In het wetsvoorstel wordt een duidelijke voorwaarde vermeld voor het gebruik van het btw-nultarief. Het is namelijk alleen van toepassing op de installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke nabijheid van woningen. Dit betekent dus dat er nog wel btw verschuldigd is over zonnepanelen die geïnstalleerd worden op openbare gebouwen of andere panden van algemeen belang. Onderdeel van de installatie betreft ook werkzaamheden in de meterkast. Mocht het nodig zijn om hier aanpassingen in te doen om zonnepanelen mogelijk te maken dan geldt ook het btw-nultarief. Verder wordt in het wetsvoorstel vermeld dat het btw-nultarief niet gaat gelden voor thuisbatterijen en warmtepompen. Voor deze producten wordt gewoon 21 procent btw betaald.

Vervolg wetsvoorstel

Zoals eerder aangegeven vindt er tot 20 mei 2022 een internetconsultatie plaats. De resultaten hiervan worden in beschouwing genomen om te beoordelen of er per 1 januari 2023 definitief een wetswijziging volgt. Wanneer dit het geval is, is er afgesproken dat na minimaal een jaar na de invoering van het btw-nultarief wordt onderzocht of de wijziging uitwerkt zoals verwacht. Bovendien wordt er dan gekeken of er neveneffecten zijn ontstaan.

Geplaatst op |