BTW verleggen 2020 – BTW Verlegd, hoe werkt dat?

Binnen bedrijven in Nederland spelen zaken rond de btw (Belasting Toegevoegde Waarde) een grote rol en dit moet goed geregeld zijn voor zowel de functionele prestatie van de organisatie als de verantwoording tegenover de overheid. In Nederland moet btw betaald worden over alle goederen en diensten die een bedrijf levert, wat wordt afgedragen aan de Belastingdienst. Het kan voorkomen dat deze btw niet door jou, als leverancier, wordt betaald, maar door de klant waaraan jij een product of dienst levert. Deze klant geeft de btw aan in zijn BTW aangifte, met jou als eind verantwoordelijke. In dit geval wordt de btw verlegd naar de klant, wat ook wel een verleggingsregeling wordt genoemd.

Wat is btw verleggen?

In bepaalde gevallen, verleggen bedrijven hun btw naar de klant waaraan zij een product of dienst leveren. De BTW terugrekenen doe je niet op je factuur, maar je vermeldt het btw-nummer van de klant. Je vermeldt als leverancier wel de vergoeding waarover de btw verlegd is in de btw-aangifte. De klant vermeldt vervolgens de vergoeding en de btw die naar hem of haar is verlegd in zijn eigen btw-aangifte. Ook wanneer er sprake is van zakendoen met buitenlandse ondernemers is er de mogelijkheid om btw te verleggen. De klant betaalt dan de btw in zijn of haar eigen land.

Facturen maken

Wanneer je btw verlegt naar een andere ondernemer, breng je geen btw in rekening, maar zet je op de factuur “btw verlegd”. Ook moet je het btw-identificatienummer op de factuur van de afnemer vermelden. Dit is het nummer met “NL” ervoor. Let erop dat je altijd btw verlegt over het totale in rekening gebrachte bedrag. Dit kan naast de vergoeding voor de werkzaamheden ook bestaan uit andere vergoedingen, zoals reiskosten.

Btw-aangifte

Er moet ook btw-aangifte gedaan worden van de vergoeding waarover de btw is verlegd. Wanneer er btw naar jou is verlegd, vul je in de btw-aangifte in hoeveel btw er is verlegd. Dit kun je uitrekenen op basis van de facturen waarbij er btw naar je is verlegd. De vergoeding en het btw-bedrag vul je in bij rubriek 2: Verleggingsregelingen binnenland, of bij rubriek 4: Prestaties uit het buitenland aan u verricht.
Wanneer jij btw hebt verlegd, vul je in voor welke omzet er btw is verlegd. Dit kun je doen bij rubriek 1: Prestaties binnenland of bij rubriek 3: Prestaties naar of in het buitenland.

BTW aftrekken

Als er btw naar jou is verlegd, mag je de verlegde btw aftrekken. Dit kun je doen door de verlegde btw en de aftrekbare btw in dezelfde btw-aangifte te vermelden. Je betaalt dan niets per saldo. Als je zelf btw hebt verlegd en uitgaven hebt gedaan voor deze werkzaamheden, kun je de betaalde btw aftrekken als voorbelasting.
Let er wel op dat je zelf verantwoordelijk blijft voor de btw die je verlegd en zoek van tevoren goed uit of degene waarnaar de btw moet worden verlegd, echt in aanmerking komt.

Verleggingsregeling niet toegepast

Als je een onderaannemer bent en de verleggingsregeling niet hebt toegepast, terwijl dit wel had gemoeten, dan heb je ten onrechte een factuur met btw verstuurd. Deze btw moet dan alsnog aangegeven en betaald worden. Als je een aannemer bent en een factuur met btw hebt ontvangen, terwijl de verleggingsregeling wel van toepassing is, dan kan deze btw niet afgetrokken worden als voorbelasting.

Kleineondernemersregeling

Een ondernemer kan belastingvermindering krijgen door een kleineondernemersregeling. Ook deze ondernemer kan worden geconfronteerd met de verleggingsregeling, waarbij de ondernemer die de btw verlegt deze moet meetellen in de berekening van de belastingvermindering. De ondernemer waar de btw naartoe is verlegd, mag de verlegde btw echter niet meetellen in zijn berekening.

Wanneer btw verleggen?

De verleggingsregeling is niet van toepassing op elke soort onderneming en is toepasbaar op een aantal gebieden.

Afval en oude materialen

Dit geldt voor een aantal diensten en leveringen van producten op het gebied van afval en oude materialen. De regeling geldt bij leveranciers van:

  • afval, resten en halffabrikanten van metalen.
  • materialen geschikt voor hergebruik, zoals glas en papier.
  • de genoemde afvalmaterialen verwerkt, zoals samenpersen, scheiden en snijden.

De verleggingsregeling geldt echter niet wanneer je afval levert wat Nederland verlaat, aan particulieren of als je afval ophaalt bij een ondernemer die ervoor betaalt. Hierover moet je btw in rekening brengen en betalen aan de Belastingdienst. Als de goederen worden geleverd met de margeregeling mag de verleggingsregeling niet worden toegepast.

Buitenlandse zaken

Je kunt ook te maken krijgen met btw verlegging bij de afname van of levering aan buitenlandse ondernemers. Dit kan gelden bij ondernemers uit EU-landen en niet-EU-landen. Bij de import van producten uit niet-EU-landen betaal je bij de douane btw. Je kunt ook de btw aangeven in de btw-aangifte in plaats van betalen bij de douane door een Vergunning artikel 23 aan te vragen.

Executieverkoop

De btw die eventueel betaald moet worden bij executieverkoop wordt verlegd bij:

  • een roerende of onroerende zaak van een hypotheek- of pandhouder.
  • de levering door een afnemer van een onroerende zaak. Ook bij het recht waaraan een onroerende zaak is onderworpen op basis van een executoriale titel, zoals een faillissement of dwangbevel.

Mobiele telefoons, chips, spelcomputers, laptops en tablets

Wanneer je in deze producten handelt in Nederland en het gaat om factuurbedragen van 10.000 euro of meer per levering, moet je deze goederen leveren zonder btw en op de factuur “btw verlegd” vermelden. Als de klant waar de btw naartoe wordt verlegd niet in Nederland is gevestigd, maar wel een Nederlands btw-identificatienummer heeft, moet de verleggingsregeling ook worden toegepast.

Onderaanneming en personeel uitlenen

Als je ondernemer bent in de (scheeps)bouw, groenvoorziening (hoveniers) of schoonmaakbranche, geldt de verleggingsregeling. De regeling geldt niet voor alle werkzaamheden, maar alleen voor fysieke werkzaamheden aan onroerende zaken of schepen. De regeling geldt niet voor ontwerpwerkzaamheden, zoals architecten en scheepsontwerpers. Eveneens geldt de regeling niet voor bewaking en verhuur.

Onroerende zaken

Meestal is de levering van onroerende zaken vrijgesteld van btw, behalve bij de verkoop tussen ondernemers, waarbij de koper en verkoper voor een btw verlegging kunnen kiezen. De regeling geldt als je samen met de koper kiest voor btw-berekening van een onroerende zaak. De regeling geldt niet als de levering van een onroerende zaak verplicht belast is met btw, waarbij direct aan de Belastingdienst btw wordt afgedragen.

Overdracht emissierechten

CO2-emissierecht (emissierecht op broeikasgassen) is er om onder bepaalde voorwaarden een bepaalde periode 1 ton koolstofdioxide te kunnen uitstoten. Dit recht is overdraagbaar en wordt alleen verstrekt door de overheid. Je betaalt btw over deze overdracht. De verleggingsregeling geldt wanneer je tegen een vergoeding emissierechten op broeikasgassen overdraagt. Dit kan alleen onder de voorwaarde dat de overdrager en de afnemer beide ondernemers zijn.

Verkoop van goud

De verleggingsregeling geldt bij de verkoop van beleggingsgoud, waarbij de koper en ondernemer kiezen voor verkoop met btw, en niet-beleggingsgoud of halffabrikanten van goud met een zuiverheid van minstens 325/1000. De regeling geldt niet wanneer er een verkoop is tussen of aan particulieren, een verkoop vrijgesteld van btw of bij niet-beleggingsgoud met een zuiverheid van minder dan 325/1000.

Geplaatst op |