BTW vrijstelling voor ondernemers

Nu al hebben meer dan 130.000 ondernemers zich aangemeld voor de nieuwe KOR, de kleine ondernemersregeling. Daarvan deed het gros dat op tijd (108.000). Die groep ondernemers is al vanaf het begin van dit jaar (per 01-01-2020) vrijgesteld van het betalen van btw. Voorts kunnen zij vanaf 1 april, dan gaat namelijk de nieuwe aangifteperiode van start, gebruik maken van de kleineondernemersregeling. De KOR kan gebruikt worden door ondernemers die op jaarbasis minder dan 20.000 euro per jaar factureren.

Vrijstelling van btw

De KOR is vanaf begin dit jaar veranderd. Was voorheen sprake van een belastingvermindering, nu geldt een vrijstelling van btw. In jargon wordt de KOR ook wel een omzet gerelateerde vrijstelling van omzetbelasting genoemd. Alle diensten en leveringen tellen mee die zonder dat je de KOR zou gebruiken met belasting toegevoegde waarde belast zouden zijn. Bij de bepaling van de omzetgrens telt overigens ook de zogenaamde btw-vrije omzet mee zoals bijvoorbeeld de levering en de verhuur van onroerende zaken, verzekeringsdiensten en financiële diensten. Omzet uit andere btw-vrijgestelde diensten telt weer niet mee voor de omzetbelasting. In dat kader kun je denken aan medische diensten, sportdiensten en diensten door schrijvers en journalisten.

Ongeacht de rechtsvorm

Elke ondernemer kan voor deze nieuwe regeling kiezen, ongeacht wat de rechtsvorm is. Dit geldt ook voor stichtingen en verenigingen. Je maakt een keuze voor een termijn van drie jaar of tot het moment dat je de omzetgrens van 20.000 overschrijdt. Onder de nieuwe regeling bereken je dus geen btw meer op leveringen. De belasting toegevoegde waarde op kosten mogen dus ook niet afgetrokken worden. Je kunt met gebruikmaking van de regeling een beperkte btw administratie bij gaan houden, het indienen van btw-aangifte hoeft dus niet.

Sterk vereenvoudigde factuur

Het uitreiken van een factuur mag in de nieuwe situatie, het hoeft echter niet. Is je factuur beneden de 100 euro? Dan kun je een sterk vereenvoudigde factuur gebruiken. Boven dit bedrag gelden overigens weer de normale factuureisen. In beide gevallen noem je geen btw-percentage of bedrag maar plaats je ‘factuur vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB’. Stel je maakt meer omzet op jaarbasis dan de vastgestelde grens van 20.000 euro. In dat geval bereken je btw vanaf de levering waarmee je de inkomensgrens passeerde. Dan betaal je ook weer de normale btw en dien je dus ook weer een administratie te voeren. Voor de goede orde; de omzet voor de overschrijding is en blijft vrij van btw. Verder is het zo dat je door het passeren van de grens drie jaar lang geen gebruik kunt maken van de regeling.

KOR biedt gemak

Als je als ondernemer aan de gestelde voorwaarden voldoet, dan biedt de nieuwe KOR je simpelweg gemak vanwege het feit dat je geen BTW administratie hoeft te voeren én dus geen BTW aangifte hoeft te doen. Er gelden een aantal voorwaarden waaronder de KOR niet van kracht is, zoals bijvoorbeeld als je een pand btw-belast verhuurt. Tenslotte; Heb jij klanten die geen btw kunnen verrekenen? Dan wordt jouw marge hoger als dezelfde verkoopprijs aangehouden wordt als voor de nieuwe KOR. Ook dan is de nieuwe KOR voor jou als ondernemer dus interessant. Ga je de komende periode investeren, maak dan geen gebruik van de nieuwe KOR.

Geplaatst op |