De Nederlandse belastingschijven

Iedereen weet wat belasting is, maar hoe zit het eigenlijk met de Nederlandse belastingschijven? Hoe zit dat in elkaar en hoe werken die belastingschijven precies?

Belastbaar inkomen

Het is een gegeven dat je elk jaar inkomstenbelasting moet betalen. Maar hoe stelt de Belastingdienst nou vast hoeveel je aan belasting moet betalen in bijvoorbeeld Box 1? Eerst word je belastbaar inkomen vastgesteld. Dit wordt bepaald aan de hand van de gegevens die je aan de Belastingdienst doorgeeft. Behalve inkomsten uit loondienst kunnen dit ook zaken als alimentatie, ontvangen afkoopsommen, uitkeringen en bijvoorbeeld inkomsten uit overige werkzaamheden zijn. Niet alles wat binnenkomt wordt bij het belastbaar inkomen geteld overigens.

Belastingschijven

Zijn alle bronnen van inkomsten bij elkaar opgeteld en zijn de aftrekposten van dit bedrag afgehaald dan blijft het bedrag over waarover je belasting, volksverzekeringspremies als ANW, AOW en AWBZ en loonheffing moet betalen. De Nederlandse Belastingdienst gebruikt hier de belastingschijven voor. Voor 2018 waren de vier schijven als volgt opgebouwd; verdien je niet meer dan 20.142 euro, dan valt dit bedrag onder de eerste schijf waarin een totaaltarief aan belasting van 36,55 procent geldt. In de tweede en derde belastingschijf geldt een tarief van 40,85 procent en de vierde schijf kent een belastingtarief van 51,95 procent. Schijf twee geldt tot een inkomen van 33.994 euro, voor schijf drie gelden inkomens tot 68.507 euro. Hogere inkomens komen uit in de vierde schijf.

Hoe meer je verdient, hoe meer je betaalt

De schijven gaan uit van het principe dat hoe meer je verdient, hoe meer belasting je af moet dragen. Bovendien betaal je ook premie volksverzekering over het inkomen in de eerste twee schijven. Stel je geniet een inkomen van 40.000 euro, dan val je dus onder de eerste drie schrijven. Over de eerste 20.142 euro betaal je 36,55 procent, over de volgende 13.852 euro (dan zit je in totaal dus op 33.994 euro) voldoe je 40,85 procent en over de resterende 6.006 euro betaal je eveneens 40,85 procent belasting, waardoor je in totaal een bedrag van 15.473,89 euro aan belasting betaalt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *