Eigenaren van zonnepanelen profiteren van Prinsjesdag

De salderingsregeling

Huishoudens met zonnepanelen mogen de energie die zij met zonnepanelen in een jaar opwekken in mindering brengen op hun verbruik uit het elektriciteitsnet. Stel dat jij zonnepanelen hebt laten installeren op je dak. De energie die je teruglevert aan het stroomnet is de energie die je zelf opwekt min de energie die je zelf gebruikt tijdens het opwekken. Jouw energieleverancier is wettelijk verplicht om de zonne-energie die je teruglevert te verrekenen met je verbruik uit het net. Dit wordt salderen genoemd.
Stel je hebt 10 zonnepanelen op je dak geplaatst. Over 12 maanden heb je met die zonnepanelen 2500 kilowattuur geproduceerd en tijdens het produceren heb je 300 kilowattuur gelijktijdig gebruikt. Je levert dan netto 2500 – 300 = 2200 kilowattuur terug aan het net. Stel je hebt in deze 12 maanden totaal 3000 kilowattuur gebruikt. Netto is dat: 3000 – 300 = 2700 kilowattuur. De energieleverancier verrekent dit met elkaar en je betaalt dan over 500 kilowattuur het leveringstarief, de belasting en de B.T.W.
Dit salderen is gunstig als je zonnepanelen hebt maar de regering gaat de salderingsregeling wel (versneld) afbouwen vanaf 1 januari 2025. Toch blijft de terugverdientijd van zonnepanelen minder dan 7 jaar, ook bij de gewijzigde afbouwregeling. Dit blijkt uit onderzoek van onderzoeksinstituut T.N.O.

Energiebelasting

In lijn met het Klimaatakkoord verlaagt het Kabinet al sinds enkele jaren de belasting op elektriciteit om mensen te stimuleren minder aardgas te gaan gebruiken. In het regeerakkoord stond dat de belasting op elektriciteit voor kleinverbruikers tot 10.000 in de periode 2023-2030 zou dalen met ruim 5 eurocent per kilowattuur en de belasting op aardgas zou in dezelfde periode met ruim 5 eurocent toenemen per kubieke meter gas. Op Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd dat alle Nederlanders vanaf 1 januari 2023 geholpen worden met hun energierekening met een prijsplafond voor elektriciteit en gas. Daarom gaat de voorgenomen extra verlaging van de belasting op elektriciteit en de B.T.W. op de energierekening niet door.

Het prijsplafond

Op Prinsjesdag heeft het Kabinet een prijsplafond voor de gas- en elektra rekening van alle burgers ingesteld. De bedoeling is dat alle huishoudens die binnen een bepaald verbruik aan gas en elektra blijven een maximumtarief betalen. Voor gasverbruik geldt een maximumprijs van 1,20 euro per kubieke meter tot 1200 kubieke meter. Verbruik je meer dan betaal je hiervoor de marktprijs. Voor elektra geldt een maximumprijs van 70 eurocent per Kilowattuur tot een verbruik van 2.400 Kilowattuur en de marktprijs voor het verbruik hierboven. Huishoudens die nu meer kwijt zijn dat dit vastgestelde tarief profiteren van de maximumprijs en worden tegelijkertijd gestimuleerd om energie te besparen.

Zijn burgers met zonnepanelen spekkoper na Prinsjesdag?

Volgens Jan Willem Zwang van Stratergy profiteren consumenten met zonnepanelen van de laatste plannen om de belasting op elektriciteit niet te verlagen. Burgers die zelf energie opwekken met zonnepanelen hoeven geen energiebelasting te betalen over de stroom die zij tijdens het opwekken gebruiken. Ook helpt het enorm als je je eigen energie opwekt omdat je dan makkelijker binnen het plafond van elektriciteit verbruik kan blijven. Stel dat je 3.000 kilowattuur aan elektriciteit verbruikt in 12 maanden. Dan zit je dus 600 Kilowattuur boven het gestelde plafond van 2.400 kilowattuur. Kijk je naar het voorbeeld hierboven (zie onder salderingsregeling) van de eigenaar van zonnepanelen dan zie je dat je voor 500 kilowattuur wordt aangeslagen en dat is ruim binnen het gestelde plafond van 2.400 kilowattuur. Je betaalt dan voor al je verbruik niet meer dan de maximumprijs voor stroom. Investeer je in zonnepanelen dan kun je momenteel de B.T.W. van de aanschaf terugvragen bij de belastingdienst. Al met al gunstige omstandigheden voor investeren in duurzaamheid met zonnepanelen. Volgens Zwang is toch nog wel een kanttekening op zijn plaats. Energiebewuste burgers die geen zonnepanelen hebben maar wel al voor een groot deel van het gas af zijn gegaan zien hun hogere stroomrekening niet gecompenseerd worden voor het verbruik boven het plafond. En dit terwijl mensen die niet geminderd hebben in gasverbruik nu wel profiteren van het prijsplafond. Het blijft al met al een zoektocht om duurzaamheid eerlijk te stimuleren en minder afhankelijk te worden van (Russisch) gas.

Geplaatst op |