Hoe komt de Bitcoin koers tot stand?

Bitcoin is al jaren de bekendste digitale munteenheid. De Bitcoin koers verandert voortdurend en kent hoge pieken, maar ook diepe dalen. Hoe komt de koers van Bitcoin tot stand en waarom gaat de koers vaak zo op en neer?

Bitcoin koers een samenspel van vraag en aanbod

De koers van Bitcoin verschilt elke seconde en wordt bepaald door een complex samenspel van vraag en aanbod op de markt. Het concept van vraag en aanbod is een economisch principe en sterk van invloed op de prijs. Als er meer mensen zijn die Bitcoin willen kopen dan verkopen, stijgt de prijs. Zijn er juist meer mensen die willen verkopen of geen mensen die willen kopen? Dan daalt de prijs.

Factoren die de koers van Bitcoin bepalen

De prijs van Bitcoin is door de markt van vraag en aanbod dus voortdurend in beweging. Hoeveel vraag en aanbod er op een bepaald moment is, is weer afhankelijk van een groot aantal factoren, waarvan dit de belangrijkste zijn:

1. Vertrouwen van investeerders

Grote investeerders, zoals hedgefondsen, institutionele beleggers en Bitcoin-whales hebben een grote invloed op de markt. Wanneer zij vertrouwen hebben en besluiten om te kopen en Bitcoin vast te houden, vergroot dat de vraag. Hierdoor stijgt de koers. Negatieve opmerkingen, slecht nieuws of grote hacks schaden het vertrouwen en veroorzaken prijsdalingen.

2. (Geo)politieke gebeurtenissen en economische ontwikkelingen

Daarnaast zie je duidelijk dat geopolitieke gebeurtenissen, zoals oorlogen of de dreiging daarvan een negatieve invloed hebben op de koers. Ook spelen verhogingen of verlagingen van de rentes een steeds grotere rol. Bij het bekendmaken van belangrijke economische cijfers reageert de koers van Bitcoin daar sterk op. Deze correlatie tussen de richting van de wereldwijde grote aandelenbeurzen en de koers van Bitcoin is de laatste jaren steeds beter merkbaar.

3. Regelgeving

Regelgeving speelt ook een belangrijke rol bij de koers van Bitcoin. Positieve regelgeving, zoals de acceptatie en regulering van Bitcoin door overheden en centrale banken, vergroot het vertrouwen en stimuleert de vraag. Dit zag je bijvoorbeeld na de goedkeuring van verschillende Bitcoin ETF’s in de Verenigde Staten. Negatieve regelgeving vermindert de vraag en zet de prijs van Bitcoin onder druk.

4. Menselijke psychologie

Ook de menselijke psychologie is een niet te onderschatten factor als het gaat om de totstandkoming van de koers van Bitcoin. Twee veelvoorkomende psychologische fenomenen die de prijs van Bitcoin beïnvloeden zijn FOMO (Fear of Missing Out) en angst. FOMO ontstaat wanneer de prijs van Bitcoin snel stijgt. Mensen zijn bang de boot te missen en stappen in, zelfs als de koers nieuwe records aantikt. Deze plotselinge toename van de vraag stuwt de prijs van Bitcoin nog verder omhoog. Angst ontstaat juist wanneer de prijs plotseling daalt. Mensen zijn bang om grote verliezen te maken en verkopen hun Bitcoin, voordat de prijs nog verder crasht. Deze verkoopdruk veroorzaakt een neerwaartse spiraal.

Waarom is de koers van Bitcoin vaak zo volatiel?

Psychologische reacties zijn lang niet altijd rationeel. Mensen nemen vaak impulsieve beslissingen. Hierdoor zie je dat de koersschommelingen bij Bitcoin vaak erg groot zijn. Na een nieuw hoogtepunt is het bijna normaal dat de koers weer met 80 procent daalt, om daarna weer een nieuw record neer te zetten. De verwachting is overigens wel dat de koersschommelingen in de toekomst minder heftig zullen zijn, dankzij de toename van het aantal institutionele investeerders en grote professionele partijen. Zij handelen veel rationeler.

Volg de Bitcoin koers

Het voorspellen van de koers van Bitcoin zal altijd lastig blijven. Hou je de koers en het nieuws nauwlettend in de gaten en laat je je niet leiden door emoties, dan heb je een grote kans om mooie winsten te maken. Kijken hoe Bitcoin er nu voor staat? Bekijk de historische en actuele Bitcoin koers.

Geplaatst op |