Kleine ondernemersregeling

Sinds 1 januari 2020 is de kleine ondernemersregeling (KOR) aangepast. We stappen van de kleine ondernemersregeling over op de nieuwe kleine ondernemersregeling. De KOR is bedacht om de kleine ondernemers tegemoet te komen. In dit artikel zult u lezen wat er precies is aangepast en hoe de regeling nu toe gepast dient te worden.

KOR tot 2019

Tot 2019 was de kleine ondernemersregeling een belastingvermindering. Deze belastingvermindering was gebaseerd op het bedrag dat moest worden afgedragen aan btw. Deze regeling kan nog gebruikt worden in 2019. U kunt alleen van deze regeling gebruik maken als het saldo van de ontvangen btw minus het saldo van de betaalde btw minder is dan een bedrag van 1.883 euro per jaar. Dit kan erin resulteren dat u minder of zelfs helemaal geen btw meer hoeft af te dragen. U kunt gebruik maken van de KOR als natuurlijke persoon (eenmanszaak) of bij een samenwerking van meerdere natuurlijke personen (maatschap of vof).
De oude KOR werd gezien als te moeilijk. Zo moest er gekeken worden naar btw die was afgedragen, veel verschillende bedragen en bij een specifiek bedrag moest een erg moeilijke berekening gemaakt worden. Volgens de Belastingdienst is de nieuwe KOR een stuk eenvoudiger en duidelijker.

Nieuwe KOR vanaf 2020

Was er tot 2019 sprake van een belastingvermindering, komt daar nu een btw-vrijstelling voor in de plaats. Deze omzet gerelateerde vrijstelling omzetbelasting kan gebruikt worden als uw omzet exclusief btw (in één kalenderjaar) onder de 20.000 euro is. Ook dient uw bedrijf in Nederland gevestigd te zijn. Voor de omzet tellen alle diensten en leveringen mee die met btw belast zijn zonder toepassing van de nieuwe KOR. De btw-vrijgestelde omzet uit financiële diensten, levering en verhuur van onroerende zaken en verzekeringsdiensten telt ook mee voor de bepaling van de omzetgrens. Voor de omzetgrens telt omzet uit andere btw-vrijgestelde diensten niet mee. Onder ander btw-vrijgestelde diensten vallen bijvoorbeeld sportdiensten of medische diensten.

Nieuwe KOR voor iedere rechtsvorm

Elke ondernemer kan kiezen voor de nieuwe KOR. Het maakt hierbij niet uit van welke rechtsvorm er sprake is. Niet alleen de natuurlijke personen kunnen nog kiezen voor de nieuwe KOR, maar ook B.V.’s, stichtingen en verenigingen. Een verandering aan de nieuwe KOR is dat uw keuze voor minimaal 3 jaar geldt. In geval u de omzetgrens van 20.000 euro overschrijdt, geldt uw keuze totdat u de omzetgrens overschrijdt. Dit kan dus minder zijn dan 3 jaar. Denk goed na voordat u meedoet met de nieuwe KOR, want u kunt niet zo maar onder de regeling uit. Als u bijvoorbeeld het komende jaar ineens een grote investering wilt doen, dan kunt u hiervan de btw niet terug vragen.
De nieuwe KOR houdt in dat u geen BTW hoeft te berekenen op uw leveringen. Btw op kosten (de voorbelasting) mag niet worden afgetrokken. U hoeft geen btw-aangifte in te leveren en als u wilt, kunt u een (beperkte) btw-administratie bijhouden.
Ook bent u niet verplicht om facturen uit te reiken. Dit mag echter natuurlijk wel. Als het een factuur is van een bedrag minder dan de 100 euro, dan mag dit een vereenvoudigde factuur zijn. Als het factuurbedrag boven de 100 euro is, gelden de normale factuureisen. In beide gevallen hoeft u geen btw-bedrag of btw-percentage te vermelden. In plaats van dit komt de volgende zin de staan: ‘factuur vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB’.

Overschrijding van grens van 20.000 euro

In het geval dat u meer dan 20.000 euro omzet maakt in een kalenderjaar, moet u BTW berekenen vanaf de levering waarmee de grens van 20.000 euro wordt overschreden. Vanaf dit moment dient u ook weer de btw-administratie bij te houden zoals normaal. De omzet die is gemaakt voor de overschrijding zal vrij blijven van btw. U mag echter de volgende 3 jaren geen gebruik maken van de KOR.

Kiezen voor nieuwe KOR: ja of nee?

Als u aan alle voorwaarden voldoet, kan het gebruik van de nieuwe KOR zorgen voor gemak. U hoeft namelijk geen btw-aangifte meer te doen en ook btw-administratie bijhouden is niet meer nodig. Lees hieronder of de nieuwe KOR interessant is voor u. Als u een investering wilt gaan doen, kan u de btw op deze investering niet verrekenen als u gebruik maakt van de nieuwe KOR. Ook als u een pand btw-belast verhuurd, kunt u beter niet gebruik maken van de nieuwe KOR. Als u in de afgelopen 5 jaren btw op investeringen heeft afgetrokken als voorheffing, dan zal er een herziening plaats vinden van de btw in het geval dat de afgetrokken btw gedeeld door de 5 jaren een hoger bedrag is dan 500 euro. Dit bedrag aan btw dient terug betaald te worden. Bij investeringen in onroerend goed wordt gerekend met 10 jaren.

Wanneer u veel zaken doet met consumenten en u geen grote omzet hebt, kan de KOR een handige beslissing zijn. De btw die u rekent aan particulieren kan namelijk niet door hen worden terug gevraagd. Daarnaast bent u een stuk goedkoper voor particulieren als u geen btw hoeft te rekenen. Ook kan het zo zijn dat u meer geld over houdt als u gebruik blijft maken van hetzelfde tarief.
In het geval dat uw klanten voornamelijk bedrijven zijn, kunt u beter niet de nieuwe KOR gebruiken. Bedrijven willen namelijk de btw terug vragen van de zaken die ze met u hebben gedaan. Doordat u echter geen btw mag rekenen, kunnen de bedrijven de btw niet terug vragen. Dit zorgt ervoor dat zij dus duurder uit zijn.
Wanneer u buitenlandse klanten of transacties hebt waarbij de btw is verlegd, zult u toch omzetbelasting aangifte moeten doen.
Mocht u nog twijfelen of u wilt gebruik maken van de nieuwe KOR of niet, dan kunt u zich altijd laten adviseren door een (fiscaal) adviseur.

Gebruik maken van de nieuwe KOR

Met ingang van een nieuw aangiftetijdvak (wat meestal een kwartaal is) kunt u gaan deelnemen aan de nieuwe KOR. Uw aanmelding dient uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum binnen te zijn bij de Belastingdienst. U kunt alleen de nieuwe KOR aanvragen wanneer u ondernemer bent en u beschikt over een BTW nummer. Alleen als de Belastingdienst schriftelijk heeft bevestigd, kunt u de nieuwe KOR toepassen.

Wanneer u start voor 1 januari 2020 is de eerste mogelijkheid om gebruik te maken van de nieuwe KOR vanaf 1 april 2020. Uw aanvraag dient binnen te zijn voor 3 maart bij de Belastingdienst. Er moet btw aangifte worden ingediend over het vierde kwartaal van 2019 en over het eerste kwartaal van 2020. Als u start op of na 1 januari, is de eerste mogelijkheid om te kiezen voor de nieuwe KOR het volgende kwartaal. Houdt er rekening mee dat u zich uiterlijk 4 weken voor de gewenste ingangsdatum moet aanmelden bij de Belastingdienst. U dient aangifte btw in te dienen over de kwartalen waarin u nog niet deelnam aan de KOR.

Geplaatst op |