Suppletie omzetbelasting

Als ondernemer weet je ongetwijfeld wat BTW-suppletie is. Voor wie dat nog niet weet, met een suppletie wordt te veel of te weinig betaalde Belasting Toegevoegde Waarde (BTW) gecorrigeerd. Dit kun je prima op digitale wijze doen door gebruik te maken van het ‘Suppletie Omzetbelasting’ formulier. Kleinere bedragen tot een maximum van duizend euro kun je overigens ook verwerken in de eerstvolgende BTW-aangifte die je doet.

Wat is BTW precies?

Voor we nader ingaan op BTW-suppletie nemen we eerst de BTW nog maar eens onder de loep, voor alle duidelijkheid. BTW is een omzetbelasting die geheven wordt als er een product of dienst geleverd wordt. Over elke stap in het productieproces wordt een keer BTW geheven, elke stap dus waarbij waarde wordt toegevoegd, waarmee je ook meteen de uitleg van de afkorting te pakken hebt. De Belastingdienst geeft de tussentijds geheven BTW terug en incasseert de BTW pas als de eindgebruiker het product of dienst afrekent.

Voor jou is alleen het bedrag zonder BTW van belang

Veel ondernemers denken wel eens dat de BTW van het eigen geld afgaat. Het is goed te weten dat voor jou als ondernemer alleen het bedrag zonder BTW belangrijk is. De geheven BTW op dat bedrag wordt doorgesluisd naar de Belastingdienst immers. Koop je in dan kijk je alleen naar de prijs exclusief BTW. De BTW die je bovenop dat bedrag betaalt, kan immers in de meeste gevallen teruggevorderd worden bij de Belastingdienst. Als ondernemer ben je wat betreft de BTW dus niets meer dan een doorgeefluik. Je kunt de BTW wegstrepen uit de vergelijking van wat er binnenkomt en wat er uitgaat. Overigens is niet elke ondernemer direct BTW-plichtig. Freelancers bijvoorbeeld, kunnen in bepaalde gevallen vrijgesteld worden.

BTW-suppletie is een aanvulling op een eerder gedane BTW aangifte

Als er gesproken wordt over BTW-suppletie, dan wordt dus eigenlijk een aanvulling op de BTW aangifte bedoeld. Een aanvulling kan noodzakelijk zijn omdat je in een bepaalde periode misschien te veel of te weinig omzetbelasting hebt betaald. Dit corrigeer je dus via het eerder genoemde formulier, via de digitale snelweg. Bij de correctie zijn wel een aantal zaken erg belangrijk. Zo is het niet toegestaan om de fout te herstellen door de BTW dan maar te berekenen in de aangifte over een latere periode, behalve dus als sprake is van een bedrag dat lager is dan duizend euro. In dat geval mag je de BTW-correctie wel gewoon verwerken in de volgende aangifte die je doet. Suppletie is dus niet langer noodzakelijk als het om kleine BTW-correcties gaat. Het is uiteraard ook niet toegestaan om een aangevulde of gewijzigde aangifte omzetbelasting in te dienen over hetzelfde tijdvak.

Geen administratieve rompslomp bij bedragen tot duizend euro

Dat je bedragen die kleiner zijn dan duizend euro mag doorvoeren op je eerstvolgende BTW aangifte is om zo administratieve rompslomp te voorkomen voor een dergelijk klein bedrag. Dit bespaart zowel jou als ondernemer als de belastingdienst zelf kostbare tijd. Corrigeer je de door jou ingediende BTW aangiftes met een suppletie, dan kun je dus een naheffingsaanslag krijgen in het geval je te weinig BTW afgedragen hebt. Als je de correctie doorvoert in de eerstvolgende aangifte, dan krijg je die dus niet. Ben jij ZZP’er of werkzaam in he Midden- en Kleinbedrijf dan kun je te maken krijgen met de Kleine Ondernemersregeling. Let dan goed op, want de genoemde correctiegrens van duizend euro gaat niet op voor correcties op deze regeling.

De Belastingdienst kan je een zogenaamde vergrijpboete opleggen

Hamvraag: is BTW-suppletie nou iets dat vrijwillig gebeurt of heeft het een verplicht karakter? Belangrijk uiteraard, want je wilt niet in conflict geraken met de Belastingdienst. Sinds 2012 is het verplicht om als je de afgelopen vijf jaar te veel of te weinig BTW hebt aangegeven dit te melden bij de Belastingdienst. Doe je dit niet, dan kun je door de Belastingdienst een zogenaamde vergrijpboete opgelegd krijgen. Op het beveiligde gedeelte van de website van de Belastingdienst kun je een verplicht gesteld formulier vinden om dit bij de belastingdienst te melden.

Verzoek aan de Belastingdienst om te veel betaalde BTW terug te betalen

Heb je te veel BTW afgedragen? In dat geval stuur je een verzoek naar de Belastingdienst met het verzoek om dit geld aan je terug te betalen. Ook dit kan prima digitaal, via het beveiligde gedeelte van het online platform van de Belastingdienst. Je kiest ‘overige formulieren’ en vervolgens ‘suppletie omzetbelasting’. Wacht hier niet te lang mee, want de gestelde termijn is binnen zes weken na de betalingstermijn. Doe je dit te laat en wordt er afwijzend op je betaalverzoek gereageerd, dan kun je dit via de rechter aanvechten.

Geen heffingsrente als je binnen drie jaar aangeeft te weinig BTW betaald te hebben

Het kan ook zijn dat je te weinig BTW hebt afgedragen. Ook dan meld je dit zo snel mogelijk bij de Belastingdienst en opnieuw gebruik je daar het veilige deel van de website van de Belastingdienst voor. Van de Belastingdienst krijg je vervolgens een naheffingsaanslag. Dit bedrag kan eventueel hoger zijn omdat de heffingsrente en een boete al meegerekend kunnen zijn in het bedrag. Juist omwille van die boete is het uitermate belangrijk dat je zelf aangeeft dat je te weinig BTW betaald hebt. Er wordt geen heffingsrente berekend als je binnen drie maanden na afloop van het betreffende jaar aangeeft te weinig BTW betaald te hebben. Overigens moet er dan wel sprake zijn van een vrijwillige verbetering.

Uitstel van betaling of een betalingsregeling; slechts zelden kwijtschelding van de schuld

Stel dat je te weinig BTW afgedragen hebt, maar niet meteen in staat bent om de zo ontstane BTW-schuld te voldoen, wat dan? In dergelijke gevallen kan de Belastingdienst je uitstel van betaling geven of kan een betalingsregeling met de Belastingdienst getroffen worden. De BTW-schuld kan eventueel verrekend worden met de teruggave van een andere belasting of een via de premie Volksverzekeringen. De Belastingdienst kan het leuker maken door je de BTW-schuld kwijt te schelden. Dit gebeurt echter zelden of nooit. Wees als ondernemer gewoon transparant en geeft tijdig aan dat je te weinig BTW afgedragen hebt. Dit scheelt je boetes en een hoop gedoe. Zoveel is zeker.

Geplaatst op |