BTW op arbeid

BTW op arbeid

Een ondernemer berekent BTW aan de klant. De hoogte van het te berekenen BTW-tarief is afhankelijk van de branche waarin u werkzaam bent of welke diensten u levert. BTW wordt gerekend over de geleverde diensten.

BTW op arbeid

In principe geldt op arbeid een BTW-tarief van 21%. Soms moet ook BTW betaald worden over passieve diensten. Als u met een concurrent afspreekt bepaalde goederen niet te verkopen, bent u BTW verschuldigd over de vergoeding die u hiervoor krijgt. Ook moet soms zelfs BTW worden betaald over diensten die gratis geleverd zijn. Ditzelfde geldt bijvoorbeeld voor privégebruik van een computer die voor zakelijke doeleinden is aangeschaft.

Laag BTW-tarief op arbeid

Het lage BTW-tarief van 21% geldt voor arbeidsintensieve diensten zoals de schoenmaker, reparatie van kleding en fietsen en de kapper. Bij losse verkoop van producten bij de kapper geldt wel het hoge BTW-tarief. De overheid besluit soms het BTW-tarief tijdelijk te veranderen. Bij de bouwsector was dat het geval toen deze sector last kreeg van de crisis. Om particulieren te stimuleren hun woning te laten verbouwen werd het BTW-tarief verlaagd. Voor werkzaamheden aan woningen ouder dan twee jaar geldt een BTW-tarief van 9% voor werkzaamheden zoals schilderen, stukadoren, behangen, schoonmaken en isoleren. Deze tijdelijke verlaging geldt in ieder geval ook nog voor 2020. Als er werkzaamheden zijn die deels vallen onder het tarief van 21%, dan moet de factuur gesplitst worden.

Vrijstelling BTW op arbeid

In uitzonderingsgevallen is er sprake van vrijstelling van BTW op arbeid. Dit geldt voor de gezondheidszorg, zoals bijvoorbeeld tandartsen en medisch specialisten. Het moet gaan om persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens. Uitzendbureaus die personeel in de zorg uitzenden, moeten wel altijd 21% BTW berekenen over deze diensten.
Ook sociaal-culturele instellingen zijn vrijgesteld van BTW. Andere beroepen die zijn vrijgesteld van BTW zijn schrijvers en journalisten. Bij schrijvers moet het wel gaan om het eigen gedachtengoed en niet om het schrijven van bijvoorbeeld brochures, dan geldt het hoge BTW-tarief. Het onderwijs is ook vrijgesteld van BTW. Als een ondernemer als zelfstandige les geeft binnen het onderwijs wordt hierover geen BTW berekend. Als het gaat om onderwijs dat gezien kan worden als een vrije tijd- of hobbymatige opleiding moet hierover wel BTW berekend worden.

Wanneer 0% tarief

In sommige gevallen kan als BTW-tarief ook 0% gelden. Dit geldt voor diensten die geleverd worden voor de import van goederen uit niet-EU-landen en voor diensten ten behoeve van internationaal goederenverkeer. Belangrijk om hierbij op te merken is, dat een BTW-vrijstelling en het tarief van 0% niet hetzelfde zijn. Als diensten onder het tarief van 0% vallen, heeft u recht op aftrek van voorbelasting. Bij een vrijstelling is dat niet het geval.

Geplaatst op |