BTW op verzendkosten

BTW op verzendkosten

Wel of geen BTW heffen op verzendkosten en zo ja, hoeveel dan? Dat is soms wat verwarrend, omdat er door de Belastingdienst onderscheid wordt gemaakt tussen postzegels en verzendkosten.

BTW op verzendkosten

Bij verzending van een pakket naar een klant moet men BTW berekenen. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is dat PostNL geen BTW in rekening brengt. PostNL is op grond van de Postwet vrijgesteld van BTW, omdat zij volgens deze wet verplicht zijn bepaalde diensten aan te bieden, zoals de verkoop van postzegels. Bij het aanbieden van een pakket voor verzending via PostNL kan over de kosten van deze verzending dus geen BTW worden teruggevraagd van de Belastingdienst. De ondernemer die een pakket naar een klant verstuurd moet dus wel BTW heffen. Het tarief dat gerekend moet worden, is hetzelfde tarief als wordt gerekend over de producten die verstuurd worden. Dit kan dus 0%, 9% of 21% zijn. Als de producten die verzonden worden verschillende tarieven hebben, kunnen de verzendkosten naar verhouding worden opgesplitst. Verzendkosten bestaan overigens niet alleen uit postzegels of pakketzegels, maar ook uit verpakkingsmateriaal.

Om belastingontduiking te voorkomen moet er BTW over verzendkosten worden betaald. Als dit niet het geval zou zijn, zou de ondernemer ervoor kunnen kiezen om een lager bedrag voor de te verzenden goederen te rekenen en een hoger bedrag voor de verzendkosten, zodat minder BTW zou hoeven worden afgedragen.

Geen BTW op postzegels

Op postzegels zit geen BTW. Ditzelfde geldt voor pakketzegels, maar als ondernemer kunt u ervoor kiezen zelf verzendetiketten aan te maken en te printen. Bij de aankoop van verzendetiketten op deze manier betaalt u wel BTW en kunt u dit ook terugvorderen. Onder de streep levert dit een klein voordeel op. Over de aankoop van verzendetiketten betaalt u 21% BTW, maar bij verzending naar de klant kan het zijn dat u geen 21% mag doorberekenen. Het tarief op verzendkosten is dan nog steeds afhankelijk van het BTW-tarief op de te verzenden goederen. Het is belangrijk om te letten op het juiste BTW-tarief. Het is anders mogelijk dat de juiste BTW alsnog moet worden afgedragen aan de Belastingdienst en dat u bovendien een boete moet betalen. Over stadspostzegels wordt wel BTW geheven.

BTW op verzamelitems

Kunstvoorwerpen, antiek en verzamelvoorwerpen en dus ook postzegels zijn margegoederen. Hier geldt wel een BTW-tarief voor van 9%. Het gaan dan ondermeer om gebruikte en niet-gebruikte postzegels en eerstedagenenveloppen.

Geplaatst op |