Omzet berekenen

Wat is omzet?

De omzet van een bedrijf is het totaal aan opbrengsten in een bepaalde periode. Deze opbrengsten worden verdiend door het verkopen van producten en/of diensten. De omzet is altijd bruto: van de omzet die ontvangen wordt, moeten ook nog verschillende kosten worden betaald. Meestal wordt de omzet achteraf vastgesteld over een kwartaal; dit is onder andere benodigd voor het doen van de aangifte van de omzetbelasting. Uiteraard wordt ook na afloop van het jaar de totale omzet berekend zodat de jaarrekening van dat jaar kan worden opgesteld.

Berekening omzet

Het is aan te bevelen om vooraf een begroting op te stellen en hierin een goede schatting te maken van de te bereiken omzet. Dat kan op verschillende manieren: door de minimaal benodigde omzet te berekenen of door de omzet te schatten.

Minimaal benodigde omzet

Bij deze methode is het belangrijk dat er inzicht is in de privé-uitgaven; denk daarbij aan de vaste lasten, huishoudelijke uitgaven, vakanties en reserves voor bijvoorbeeld vervangingen. Ook moet er rekening worden gehouden met de inkomstenbelasting; dat bedrag moet opgeteld worden bij de privé-uitgaven. Daarnaast is het van belang dat de bedrijfskosten inzichtelijk zijn. Het bedrag aan bedrijfskosten is ook nodig om de minimale omzet te kunnen berekenen. Bedrijfskosten zijn alle kosten die in het bedrijf worden gemaakt. Denk daarbij aan huur van het(winkel)pand, of hypotheeklasten als het pand is gekocht, de bedrijfsauto, kantoorkosten zoals kantoormaterialen, telefoon- en internetkosten. En uiteraard met personeelskosten als het bedrijf medewerkers in dienst heeft. Maar er moet ook rekening worden gehouden met afschrijvingen van bijvoorbeeld machines en andere vaste activa. Als er producten en diensten worden ingekocht moet ook met deze bedragen rekening worden gehouden. Tenslotte worden al deze kosten bij elkaar opgeteld: dit is het totaal bedrag aan omzet.

Indeling bedrijfskosten

Bij het berekenen van de omzet moet ook rekening worden gehouden met de bedrijfskoten zoals eerder is uitgelegd. Goed om te weten is dat de bedrijfskosten worden onderverdeeld in vaste en variabele kosten. Vaste kosten zijn kosten die gemaakt worden onafhankelijk van de verkochte producten of diensten. Bijvoorbeeld: huur, hypotheeklasten, verzekeringen, energiekosten en afschrijvingen. Deze kosten zijn op korte termijn niet beïnvloedbaar. Variabele kosten zijn kosten die als het ware variëren met de verkochte producten of diensten. Als voorbeeld kan genoemd worden: verkoopkosten, tijdelijk personeel en reiskosten. Deze kosten zijn dus op korte termijn wel beïnvloedbaar.

Schatten van de omzet

De hoogte van de omzet kan ook worden geschat door te kijken naar de omzet die in voorgaande jaren is behaald in het bedrijf. Er moet dan voor het nieuwe jaar rekening worden gehouden met een eventuele uitbreiding van het assortiment, het aanbieden van nieuwe diensten of het aanboren van nieuwe klantsegmenten. Zorg er wel voor dat de uitbreiding realistisch is. Maak de verwachting zo concreet mogelijk. Het is erg moeilijk om een goede schatting te maken van het verwachte aantal klanten. De verkoopcijfers van de branche kan hierbij behulpzaam zijn. Als dat inzichtelijk is kan de omzet per klant worden berekend. Bij het verkopen van producten is het belangrijk goed in te schatten hoeveel producten er waarschijnlijk verkocht gaan worden. Worden er diensten verleend dan wordt er gewerkt met een uurtarief vermenigvuldigd met het aantal verwachte werkuren.

Seizoensinvloeden

Bij het berekenen van de omzet is ook de seizoensinvloed van belang. In de zomer zijn er wellicht minder verkopen als iedereen met vakantie is. Verkoopt het bedrijf vooral aan consumenten dan moet er rekening worden gehouden met feestdagen. Dit heeft invloed op de omzet en moet worden meegenomen in de berekening

Break-even omzet

De break-even omzet is een term die in de bedrijfseconomie vaak wordt gebruikt Hiermee wordt de omzet berekend waarbij geen winst maar ook geen verlies wordt gemaakt. Alle kosten kunnen hiermee worden gedekt. De berekening van de break-even omzet is belangrijk om de levensvatbaarheid van het bedrijf vast te stellen: minimaal zoveel producten moeten worden verkocht of diensten worden verleend om quitte te spelen. De volgende stap is dan om vast te stellen hoeveel producten of diensten moeten worden verkocht om een bepaalde winst te behalen.

Omzetgroepen

Bij het berekenen van de omzet kan er sprake zijn van verschillende categorieën. Dat heeft te maken met de omzetbelasting die wel of niet berekend moet worden. Sommige producten en diensten vallen onder het lage tarief van 9%, de meeste vallen echter onder het hoge tarief van 21%. Ook kan er sprake zijn van BTW verlegd of vrijgesteld. Als laatste moet bij de omzetberekening ook rekening worden gehouden met de levering van producten en diensten aan landen binnen de EU of buiten de EU.

Geplaatst op |