BTW op tickets

Tickets kunnen je toegang verlenen tot veel verschillende activiteiten, zoals een optreden of evenement. Daarnaast zijn tickets soms ook nodig voor sportgelegenheden of toegang tot het openbaar vervoer. Over de tickets die je koopt in Nederland moet BTW betaald worden. Voor de meeste tickets geldt een laag BTW-tarief van 9%. Dit komt doordat er in […]

Geplaatst op |

BTW op brandstoffen

Brandstof is in Nederland niet goedkoop. Nederland heeft zelfs één van de hoogste brandstofprijzen in Europa. De prijs van brandstof is opgebouwd uit verschillende onderdelen. De productiekosten die verwerkt zijn in de brandstofprijs zijn ondermeer afhankelijk van de olieprijzen. De accijns die geheven wordt over brandstoffen is een vast bedrag en wordt bepaald door de […]

Geplaatst op |

BTW op sieraden

Als u als winkelier of als andere ondernemer producten of diensten levert, bent u verplicht om hier BTW over te berekenen richting de klant. In Nederland zijn er drie BTW-tarieven en afhankelijk van het product of de dienst die u levert, rekent u een bepaald BTW-tarief. In het verleden is er veel discussie geweest over […]

Geplaatst op |

BTW op fysiotherapie

Bent u als fysiotherapeut op zoek naar informatie over welk BTW-tarief u aan uw klanten moet berekenen? Hier vindt u het antwoord. U hoeft aan uw klanten geen BTW te berekenen. Medische handelingen die gericht zijn op de persoonlijke gezondheidskundige verzorging van de mens zijn namelijk vrijgesteld van BTW. Dit betekent dus dat voor bijna […]

Geplaatst op |

BTW en BTW berekenen

BTW is een veel voorkomende term in de financiële wereld, maar tegenwoordig ook in het dagelijks betalingsverkeer. Maar wat is nu eigenlijk BTW? BTW staat voor Belasting over de Toegevoegde Waarde. Zo leer je het tijdens de lessen economie op de middelbare school. BTW is een indirecte belasting die door de overheid word geheven over […]

Geplaatst op |

BTW tarief bouw

Investeren in onroerend goed is vandaag de dag een aantrekkelijke belegging. Van een huis geniet je immers je ganse leven. Bouwen of verbouwen kost echter een aardige duit. Als bouwheer doe je er daarom goed aan om naar kosten toe zo optimaal mogelijk te bouwen. De investering moet immers betaalbaar blijven. Ga je voor een […]

Geplaatst op |

BTW op bloemen

In Nederland gelden verschillende BTW-tarieven. Het algemene tarief van 21% en het verlaagde tarief van 9%. Het tarief van 0% kan van toepassing zijn als u zaken doet met het buitenland. Bij het berekenen van het BTW tarief op bloemen heeft de Belastingdienst het behoorlijk moeilijk gemaakt. BTW-tarief op bloemstukken De Belastingdienst maakt een onderscheid […]

Geplaatst op |

BTW op margegoederen

Ondernemers die in margegoederen handelen, mogen de margeregeling toepassen. Dit is een speciale regeling voor ondernemers die handelen in gebruikte goederen, oftewel margegoederen. Wat houdt deze regeling precies in? En wat zijn margegoederen eigenlijk? Wat zijn margegoederen? Onder margegoederen verstaan we tweedehands artikelen die zijn ingekocht zonder btw. Het gaat hier om goederen die de […]

Geplaatst op |

BTW op planten

In Nederland bestaan er drie categorien BTW: 0% voor producten en diensten buiten Nederland verhandeld, 9% voor basisproducten en -diensten en ten slotte 21% voor alle overige producten en diensten. Over het algemeen kan gezegd worden dat het 9% BTW tarief van toepassing is op producten die een basisbehoefte vervullen en het 21% BTW tarief […]

Geplaatst op |

BTW op vlees

Bij de verkoop van voedingsmiddelen in Nederland wordt sinds 1 januari 2019 een BTW-tarief van 9% gehanteerd. Wat onder voedingsmiddelen wordt verstaan, hangt af van de algemene maatschappelijke opvattingen daarover, maar het geldt eigenlijk voor bijna alle producten die voor menselijke consumptie zijn bedoeld. En dus ook voor vlees. Verlaagd BTW tarief Het tarief van […]

Geplaatst op |